22-COMM-E PowerFlex Adapter Biến Tần AC Drive Allen Bradley Rockwell Sài Gòn Automation

5,616,000₫

Mô tả

22-COMM-E PowerFlex Adapter Biến Tần AC Drive Allen Bradley Rockwell Sài Gòn Automation

AutomationPowerFlex VFD Biến Tần AC Drive AB Allen Bradley Rockwell Automation

Dòng sản phẩm PowerFlex AC drives hỗ trợ cho dãy điện áp chuẩn toàn cầu. Được nghiên cứu và phát triển cho cấu trúc lập trình tương thích, tự động cấu hình ADC (Automatic Device Configuration), giao diện phổ biến, lập trình và cấu hình dễ dàng, cùng việc sử dụng truyền thông phổ biến.

Ngoài ra, dãy sản phẩm rộng đáp ứng nhiều ứng dụng, từ hỗ trợ ứng dụng đơn giản với chi phí tiết kiệm nhất cho đến các dòng sản phẩm cao cấp cho hệ thống cần yêu cầu độ đáp ứng và hiệu suất cao.

Power Flex có một số Option như sau:

Item

Mã Hàng

Mã hàng

Thông tin Mô tả

Hãng

Đơn giá

1

22-COMM-B

22COMMB

PowerFlex BacNet  ms-Tp Adapter

VFD AB Allen Bradley Rockwell Automation

            5,616,000

2

22-COMM-C

22COMMC

PowerFlex ControlNet Adapter

VFD AB Allen Bradley Rockwell Automation

            4,883,000

3

22-COMM-D

22COMMD

PowerFlex DeviceNet Adapter

VFD AB Allen Bradley Rockwell Automation

            3,588,000

4

22-COMM-E

22COMME

PowerFlex EtherNet-IP Adapter

VFD AB Allen Bradley Rockwell Automation

            7,785,000

5

22-COMM-L

22COMML

PowerFlex LonWorks  Adapter

VFD AB Allen Bradley Rockwell Automation

            6,802,000

6

22-COMM-P

22COMMP

PowerFlex PROFIBUS DP Adapter

VFD AB Allen Bradley Rockwell Automation

            4,883,000

7

22-HIM-A3

22HIMA3

PowerFlex Handheld HIM

VFD AB Allen Bradley Rockwell Automation

            2,612,000

8

22-HIM-C2S

22HIMC2S

PowerFlex IP66 UL-NEMA Type 4X-12 HIM

VFD AB Allen Bradley Rockwell Automation

            4,148,000

9

22-HIM-H10

22HIMH10

PowerFlex 1 m HIM Cable

VFD AB Allen Bradley Rockwell Automation

               308,000

10

22-HIM-H30

22HIMH30

PowerFlex Cable Kit

VFD AB Allen Bradley Rockwell Automation

               383,000

11

20-HIM-C6S

20HIMC6S

PowerFlex 20 IP66-UL Nema Type 4X-12 HIM

VFD AB Allen Bradley Rockwell Automation

3,750,000

12

20-HIM-C3S20HIMC3SPowerFlex Digital Speed Control HIMVFD AB Allen Bradley Rockwell Automation4,800,000


+ Cách thức điều khiển PowerFlex 40 22B-D VFD Biến Tần AC Drive AB:        

- Local Keypad • Remote Keypad       

- MainsFree™ Programming via USB • RSLogix 5000   

+ Phần mềm online và cấu hình PowerFlex 40 22B-D VFD Biến Tần AC Drive AB: RSLogix 5000 • Studio 5000 • DriveTools SP, Connected Components Workbench (CCW)   

+ Hỗ trợ module truyền thông PowerFlex 40 22B-D VFD Biến Tần AC Drive AB: Integral RS485 (Modbus RTU, Metasys N2, P1-FLN), Optional: DeviceNet, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, ControlNet, LonWorks, BACnet, Bluetooth

PowerFlex 40 22B-D VFD Biến Tần AC Drive AB Thuộc dòng COMPACT DRIVES

• PowerFlex 523

• PowerFlex 525

• PowerFlex 527

• PowerFlex 4M

• PowerFlex 4

• PowerFlex 40

• PowerFlex 40P

• PowerFlex 400

Bình luận

Sản phẩm khác