Biến Dòng Bảo Vệ PCT MT5/5P10/15/0100 Munhean Tròn Chưa đế

1,420,000₫

Mô tả

Thông số sản phẩm

ModelMT5/5P10/15/0100
Loại TypePCT (Protection Current Transformer)
Thang Đo Ratio100/5
Cấp Chính xác Class5P10
Công suất Burden (VA)15

Thông tin sản phẩm

Biến Dòng Bảo Vệ PCT 100/5A class5P10 -15VA Munhean Tròn Chưa có đế phụ kiện tủ điện chất lượng cao, giá rẻ cho tủ điện công nghiệp Sài Gòn Automation.

Danh mục sản phẩm PCT Biến Dòng Bảo Vệ MT Munhean

Type

Ratio

Class

Burden(VA)

MT5/5P10/15/0100

PCT

100/5

5P10

15

MT5/5P10/15/0150

PCT

150/5

5P10

15

MT5/5P10/15/0200

PCT

200/5

5P10

15

MT5/5P10/15/0250

PCT

250/5

5P10

15

MT5/5P10/15/0300

PCT

300/5

5P10

15

MT5/5P10/15/0400

PCT

400/5

5P10

15

MT5/5P10/15/0500

PCT

500/5

5P10

15

MT5/5P10/15/0600

PCT

600/5

5P10

15

MT5/5P10/15/0800

PCT

800/5

5P10

15

MT5/5P10/15/1000

PCT

1000/5

5P10

15

MT5/5P10/15/1200

PCT

1200/5

5P10

15

MT5/5P10/15/1500

PCT

1500/5

5P10

15

MT5/5P10/15/1600

PCT

1600/5

5P10

15

MT5/5P10/15/2000

PCT

2000/5

5P10

15

MT5/5P10/15/2500

PCT

2500/5

5P10

15

MT5/5P10/15/3000

PCT

3000/5

5P10

15

MT5/5P10/15/3200

PCT

3200/5

5P10

15

MT5/5P10/15/4000

PCT

4000/5

5P10

15

MT5/5P10/15/5000

PCT

5000/5

5P10

15


 

Model

 

Type

 

Ratio

 

Class

 

Burden(VA)

MT5/5P10/20/0200

PCT

200/5

5P10

20

MT5/5P10/20/0250

PCT

250/5

5P10

20

MT5/5P10/20/0300

PCT

300/5

5P10

20

MT5/5P10/20/0400

PCT

400/5

5P10

20

MT5/5P10/20/0500

PCT

500/5

5P10

20

MT5/5P10/20/0600

PCT

600/5

5P10

20

MT5/5P10/20/0800

PCT

800/5

5P10

20

MT5/5P10/20/1000

PCT

1000/5

5P10

20

MT5/5P10/20/1200

PCT

1200/5

5P10

20

MT5/5P10/20/1500

PCT

1500/5

5P10

20

MT5/5P10/20/1600

PCT

1600/5

5P10

20

MT5/5P10/20/2000

PCT

2000/5

5P10

20

MT5/5P10/20/2500

PCT

2500/5

5P10

20

MT5/5P10/20/3000

PCT

3000/5

5P10

20

MT5/5P10/20/3200

PCT

3200/5

5P10

20

MT5/5P10/20/4000

PCT

4000/5

5P10

20

MT5/5P10/20/5000

PCT

5000/5

5P10

20


Bình luận

Sản phẩm khác