Mô tả

GPP5000 SERIES 2-JAW PARALLEL GRIPPERS ZIMMER GROUP GEARMANY ZIMMER  VIET NAM

DGP400 2-JAW PARALLEL ROTARY GRIPPERS SERIES DGP400 ZIMMER GROUP GEARMANY ZIMMER  VIET NAM

MGH8000 Series 2-JAW PARALLEL GRIPPERS PNEUMATIC SERIES MGH8000 ZIMMER GROUP GEARMANY ZIMMER  VIET NAM

MGH8230 2-jaw parallel gripper pneumatic Series MGH8000 Zimmer Germany Việt Power

 Công ty Việt Power tự hào là nhà phân phối các dòng sản phẩm Cao cấp Zimmer – Germany tại Việt Nam. 
Zimmer là tập đoàn đa quốc gia hàng đầu cung cấp thiết bị chất lượng cao cho giải pháp trượt định tuyến và gắp chính xác cao. Với hơn 4000 loại sản phẩm trong dãy sản phẩm Kẹp và thắng định tuyến dùng ứng dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp xe hơi, máy móc công cụ, ngành nhựa – thủy tinh và nhiều ngành công nghiệp khác.
Chúng tôi xin giới thiệu sản phẩm GPP5000 Kẹp Grippers với 2 kẹp song song / 2-Jaw Parallel Grippers Series GPP5000 được sản xuất ở Đức với chất lượng gia công tuyệt vời.

Thông số kỹ thuật cơ bản của 2-Jaw Parallel Grippers Series GPP5000

 • Model: GPP5000
 • Grippers GPP5000 Lực nâng kẹp có khả năng cao hơn đến 30% so với chuẩn.
 • Hơn 10% lực và sức mạnh tĩnh hơn điểm chuẩn
 • Ngón tay Gripper GPP5000 có khả năng vươn dài hơn 10% điểm chuẩn
 • Các ngón tay Gripper GPP5000 có trọng lượng lên đến 15% cao hơn so với chuẩn
 • Sealed bảo vệ với IP64 / dòng cao cấp có IP67 (với không khí sạch)
 • Gripper GPP5000 Bảo vệ chống ăn mòn
 • Vận hành lên đến 30 triệu chu kỳ mà không cần bảo trì

Danh mục Mã hàng Part Number Model:

 • SIZE: GPP5003    
 • GPP5003N-00-A    2.5 [mm]    140 [N]    150 [N]
 • GPP5003NC-00-A    2.5 [mm]    195 [N]
 • GPP5003NO-00-A    2.5 [mm]        205 [N]
 • GPP5003N-20-A    2.5 [mm]    140 [N]    150 [N]
 • GPP5003NC-20-A    2.5 [mm]    195 [N]
 • GPP5003NO-20-A    2.5 [mm]        205 [N]
 • GPP5003N-21-A    2.5 [mm]    140 [N]    150 [N]
 • GPP5003NC-21-A    2.5 [mm]    195 [N]
 • GPP5003NO-21-A    2.5 [mm]        205 [N]
 • GPP5003N-24-A    2.5 [mm]    140 [N]    150 [N]
 • GPP5003NC-24-A    2.5 [mm]    195 [N]
 • GPP5003NO-24-A    2.5 [mm]        205 [N]
 • GPP5003N-AL-A    2.5 [mm]    140 [N]    150 [N]
 • GPP5003NC-AL-A    2.5 [mm]    195 [N]
 • GPP5003NO-AL-A    2.5 [mm]        205 [N]
 • SIZE: GPP5004
 • GPP5004N-00-A    4 [mm]    200 [N]    215 [N]
 • GPP5004NC-00-A    4 [mm]    280 [N]
 • GPP5004NO-00-A    4 [mm]        295 [N]
 • GPP5004S-00-A    2 [mm]    440 [N]    470 [N]
 • GPP5004SC-00-A    2 [mm]    600 [N]
 • GPP5004SO-00-A    2 [mm]        630 [N]
 • GPP5004N-20-A    4 [mm]    200 [N]    215 [N]
 • GPP5004NC-20-A    4 [mm]    280 [N]
 • GPP5004NO-20-A    4 [mm]        295 [N]
 • GPP5004S-20-A    2 [mm]    440 [N]    470 [N]
 • GPP5004SC-20-A    2 [mm]    600 [N]
 • GPP5004SO-20-A    2 [mm]        630 [N]
 • GPP5004N-21-A    4 [mm]    200 [N]    215 [N]
 • GPP5004NC-21-A    4 [mm]    280 [N]
 • GPP5004NO-21-A    4 [mm]        295 [N]
 • GPP5004S-21-A    2 [mm]    440 [N]    470 [N]
 • GPP5004SC-21-A    2 [mm]    600 [N]
 • GPP5004SO-21-A    2 [mm]        630 [N]
 • GPP5004N-24-A    4 [mm]    200 [N]    215 [N]
 • GPP5004NC-24-A    4 [mm]    280 [N]
 • GPP5004NO-24-A    4 [mm]        295 [N]
 • GPP5004S-24-A    2 [mm]    440 [N]    470 [N]
 • GPP5004SC-24-A    2 [mm]    600 [N]
 • GPP5004SO-24-A    2 [mm]        630 [N]
 • GPP5004N-AL-A    4 [mm]    200 [N]    215 [N]
 • GPP5004NC-AL-A    4 [mm]    280 [N]
 • GPP5004NO-AL-A    4 [mm]        295 [N]
 • SIZE: GPP5006
 • GPP5006N-00-A    6 [mm]    330 [N]    360 [N]
 • GPP5006NC-00-A    6 [mm]    455 [N]
 • GPP5006NO-00-A    6 [mm]        485 [N]
 • GPP5006S-00-A    3 [mm]    740 [N]    800 [N]
 • GPP5006SC-00-A    3 [mm]    1020 [N]
 • GPP5006SO-00-A    3 [mm]        1080 [N]
 • GPP5006N-20-A    6 [mm]    330 [N]    360 [N]
 • GPP5006NC-20-A    6 [mm]    455 [N]
 • GPP5006NO-20-A    6 [mm]        485 [N]
 • GPP5006S-20-A    3 [mm]    740 [N]    800 [N]
 • GPP5006SC-20-A    3 [mm]    1020 [N]
 • GPP5006SO-20-A    3 [mm]        1080 [N]
 • GPP5006N-21-A    6 [mm]    330 [N]    360 [N]
 • GPP5006NC-21-A    6 [mm]    455 [N]
 • GPP5006NO-21-A    6 [mm]        485 [N]
 • GPP5006S-21-A    3 [mm]    740 [N]    800 [N]
 • GPP5006SC-21-A    3 [mm]    1020 [N]
 • GPP5006SO-21-A    3 [mm]        1080 [N]
 • GPP5006N-24-A    6 [mm]    330 [N]    360 [N]
 • GPP5006NC-24-A    6 [mm]    455 [N]
 • GPP5006NO-24-A    6 [mm]        485 [N]
 • GPP5006S-24-A    3 [mm]    740 [N]    800 [N]
 • GPP5006SC-24-A    3 [mm]    1020 [N]
 • GPP5006SO-24-A    3 [mm]        1080 [N]
 • GPP5006N-AL-A    6 [mm]    330 [N]    360 [N]
 • GPP5006NC-AL-A    6 [mm]    455 [N]
 • GPP5006NO-AL-A    6 [mm]        485 [N]
 • SIZE: GPP5008
 • GPP5008N-00-A    8 [mm]    520 [N]    560 [N]
 • GPP5008NC-00-A    8 [mm]    710 [N]
 • GPP5008NO-00-A    8 [mm]        750 [N]
 • GPP5008S-00-A    4 [mm]    1150 [N]    1240 [N]
 • GPP5008SC-00-A    4 [mm]    1580 [N]
 • GPP5008SO-00-A    4 [mm]        1670 [N]
 • GPP5008N-20-A    8 [mm]    520 [N]    560 [N]
 • GPP5008NC-20-A    8 [mm]    710 [N]
 • GPP5008NO-20-A    8 [mm]        750 [N]
 • GPP5008S-20-A    4 [mm]    1150 [N]    1240 [N]
 • GPP5008SC-20-A    4 [mm]    1580 [N]
 • GPP5008SO-20-A    4 [mm]        1670 [N]
 • GPP5008N-21-A    8 [mm]    520 [N]    560 [N]
 • GPP5008NC-21-A    8 [mm]    710 [N]
 • GPP5008NO-21-A    8 [mm]        750 [N]
 • GPP5008S-21-A    4 [mm]    1150 [N]    1240 [N]
 • GPP5008SC-21-A    4 [mm]    1580 [N]
 • GPP5008SO-21-A    4 [mm]        1670 [N]
 • GPP5008N-24-A    8 [mm]    520 [N]    560 [N]
 • GPP5008NC-24-A    8 [mm]    710 [N]
 • GPP5008NO-24-A    8 [mm]        750 [N]
 • GPP5008S-24-A    4 [mm]    1150 [N]    1240 [N]
 • GPP5008SC-24-A    4 [mm]    1580 [N]
 • GPP5008SO-24-A    4 [mm]        1670 [N]
 • GPP5008N-AL-A    8 [mm]    520 [N]    560 [N]
 • GPP5008NC-AL-A    8 [mm]    710 [N]
 • GPP5008NO-AL-A    8 [mm]        750 [N]
 • SIZE: GPP5010
 • GPP5010N-00-A    10 [mm]    885 [N]    945 [N]
 • GPP5010NC-00-A    10 [mm]    1260 [N]
 • GPP5010NO-00-A    10 [mm]        1320 [N]
 • GPP5010S-00-A    5 [mm]    1940 [N]    2080 [N]
 • GPP5010SC-00-A    5 [mm]    2750 [N]
 • GPP5010SO-00-A    5 [mm]        2890 [N]
 • GPP5010N-20-A    10 [mm]    885 [N]    945 [N]
 • GPP5010NC-20-A    10 [mm]    1260 [N]
 • GPP5010NO-20-A    10 [mm]        1320 [N]
 • GPP5010S-20-A    5 [mm]    1940 [N]    2080 [N]
 • GPP5010SC-20-A    5 [mm]    2750 [N]
 • GPP5010SO-20-A    5 [mm]        2890 [N]
 • GPP5010N-21-A    10 [mm]    885 [N]    945 [N]
 • GPP5010NC-21-A    10 [mm]    1260 [N]
 • GPP5010NO-21-A    10 [mm]        1320 [N]
 • GPP5010S-21-A    5 [mm]    1940 [N]    2080 [N]
 • GPP5010SC-21-A    5 [mm]    2750 [N]
 • GPP5010SO-21-A    5 [mm]        2890 [N]
 • GPP5010N-24-A    10 [mm]    885 [N]    945 [N]
 • GPP5010NC-24-A    10 [mm]    1260 [N]
 • GPP5010NO-24-A    10 [mm]        1320 [N]
 • GPP5010S-24-A    5 [mm]    1940 [N]    2080 [N]
 • GPP5010SC-24-A    5 [mm]    2750 [N]
 • GPP5010SO-24-A    5 [mm]        2890 [N]
 • GPP5010N-AL-A    10 [mm]    885 [N]    945 [N]
 • GPP5010NC-AL-A    10 [mm]    1260 [N]
 • GPP5010NO-AL-A    10 [mm]        1320 [N]
 • SIZE: GPP5013
 • GPP5013N-00-A    13 [mm]    1410 [N]    1490 [N]
 • GPP5013NC-00-A    13 [mm]    1920 [N]
 • GPP5013NO-00-A    13 [mm]        1860 [N]
 • GPP5013S-00-A    6 [mm]    3100 [N]    3280 [N]
 • GPP5013SC-00-A    6 [mm]    4220 [N]
 • GPP5013SO-00-A    6 [mm]        4400 [N]
 • GPP5013N-20-A    13 [mm]    1410 [N]    1490 [N]
 • GPP5013NC-20-A    13 [mm]    1920 [N]
 • GPP5013NO-20-A    13 [mm]        1860 [N]
 • GPP5013S-20-A    6 [mm]    3100 [N]    3280 [N]
 • GPP5013SC-20-A    6 [mm]    4220 [N]
 • GPP5013SO-20-A    6 [mm]        4400 [N]
 • GPP5013N-21-A    13 [mm]    1410 [N]    1490 [N]
 • GPP5013NC-21-A    13 [mm]    1920 [N]
 • GPP5013NO-21-A    13 [mm]        1860 [N]
 • GPP5013S-21-A    6 [mm]    3100 [N]    3280 [N]
 • GPP5013SC-21-A    6 [mm]    4220 [N]
 • GPP5013SO-21-A    6 [mm]        4400 [N]
 • GPP5013N-24-A    13 [mm]    1410 [N]    1490 [N]
 • GPP5013NC-24-A    13 [mm]    1920 [N]
 • GPP5013NO-24-A    13 [mm]        1860 [N]
 • GPP5013S-24-A    6 [mm]    3100 [N]    3280 [N]
 • GPP5013SC-24-A    6 [mm]    4220 [N]
 • GPP5013SO-24-A    6 [mm]        4400 [N]
 • GPP5013N-AL-A    13 [mm]    1410 [N]    1490 [N]
 • GPP5013NC-AL-A    13 [mm]    1920 [N]
 • GPP5013NO-AL-A    13 [mm]        1860 [N]
 • SIZE: GPP5016
 • GPP5016N-00-A    16 [mm]    2090 [N]    2220 [N]
 • GPP5016NC-00-A    16 [mm]    2860 [N]
 • GPP5016NO-00-A    16 [mm]        2990 [N]
 • GPP5016S-00-A    8 [mm]    4610 [N]    4900 [N]
 • GPP5016SC-00-A    8 [mm]    6310 [N]
 • GPP5016SO-00-A    8 [mm]        6600 [N]
 • GPP5016N-20-A    16 [mm]    2090 [N]    2200 [N]
 • GPP5016NC-20-A    16 [mm]    2860 [N]
 • GPP5016NO-20-A    16 [mm]        2990 [N]
 • GPP5016S-20-A    8 [mm]    4610 [N]    4900 [N]
 • GPP5016SC-20-A    8 [mm]    6310 [N]
 • GPP5016SO-20-A    8 [mm]        6600 [N]
 • GPP5016N-21-A    16 [mm]    2090 [N]    2220 [N]
 • GPP5016NC-21-A    16 [mm]    2860 [N]
 • GPP5016NO-21-A    16 [mm]        2990 [N]
 • GPP5016S-21-A    8 [mm]    4610 [N]    4900 [N]
 • GPP5016SC-21-A    8 [mm]    6310 [N]
 • GPP5016SO-21-A    8 [mm]        6600 [N]
 • GPP5016N-24-A    16 [mm]    2090 [N]    2220 [N]
 • GPP5016NC-24-A    16 [mm]    2860 [N]
 • GPP5016NO-24-A    16 [mm]        2990 [N]
 • GPP5016S-24-A    8 [mm]    4610 [N]    4900 [N]
 • GPP5016SC-24-A    8 [mm]    6310 [N]
 • GPP5016SO-24-A    8 [mm]        6600 [N]
 • GPP5016N-AL-A    16 [mm]    2090 [N]    2220 [N]
 • GPP5016NC-AL-A    16 [mm]    2860 [N]
 • GPP5016NO-AL-A    16 [mm]        2990 [N]
 • SIZE: GPP5025
 • GPP5025N-00-A    25 [mm]    3280 [N]    3490 [N]
 • GPP5025NC-00-A    25 [mm]    4510 [N]
 • GPP5025NO-00-A    25 [mm]        4710 [N]
 • GPP5025S-00-A    14 [mm]    6360 [N]    6760 [N]
 • GPP5025SC-00-A    14 [mm]    8730 [N]
 • GPP5025SO-00-A    14 [mm]        9130 [N]
 • GPP5025N-20-A    25 [mm]    3280 [N]    3490 [N]
 • GPP5025NC-20-A    25 [mm]    4510 [N]
 • GPP5025NO-20-A    25 [mm]        4710 [N]
 • GPP5025S-20-A    14 [mm]    6360 [N]    6760 [N]
 • GPP5025SC-20-A    14 [mm]    8730 [N]
 • GPP5025SO-20-A    14 [mm]        9130 [N]
 • GPP5025N-21-A    25 [mm]    3280 [N]    3490 [N]
 • GPP5025NC-21-A    25 [mm]    4510 [N]
 • GPP5025NO-21-A    25 [mm]        4710 [N]
 • GPP5025S-21-A    14 [mm]    6360 [N]    6760 [N]
 • GPP5025SC-21-A    14 [mm]    8730 [N]
 • GPP5025SO-21-A    14 [mm]        9130 [N]
 • GPP5025N-24-A    25 [mm]    3280 [N]    3490 [N]
 • GPP5025NC-24-A    25 [mm]    4510 [N]
 • GPP5025NO-24-A    25 [mm]        4710 [N]
 • GPP5025S-24-A    14 [mm]    6360 [N]    6760 [N]
 • GPP5025SC-24-A    14 [mm]    8730 [N]
 • GPP5025SO-24-A    14 [mm]        9130 [N]
 • SIZE: GPP5030    
 • GPP5030N-00-A    30 [mm]    5000 [N]    5210 [N]
 • GPP5030NC-00-A    30 [mm]    6850 [N]
 • GPP5030NO-00-A    30 [mm]        7060 [N]
 • GPP5030S-00-A    17 [mm]    9600 [N]    9990 [N]
 • GPP5030SC-00-A    17 [mm]    13160 [N]
 • GPP5030SO-00-A    17 [mm]        13550 [N]
 • GPP5030N-20-A    30 [mm]    5000 [N]    5210 [N]
 • GPP5030NC-20-A    30 [mm]    6850 [N]
 • GPP5030NO-20-A    30 [mm]        7060 [N]
 • GPP5030S-20-A    17 [mm]    9600 [N]    9990 [N]
 • GPP5030SC-20-A    17 [mm]    13160 [N]
 • GPP5030SO-20-A    17 [mm]        13550 [N]
 • GPP5030N-21-A    30 [mm]    5000 [N]    5210 [N]
 • GPP5030NC-21-A    30 [mm]    6850 [N]
 • GPP5030NO-21-A    30 [mm]        7060 [N]
 • GPP5030S-21-A    17 [mm]    9600 [N]    9990 [N]
 • GPP5030SC-21-A    17 [mm]    13160 [N]
 • GPP5030SO-21-A    17 [mm]        13550 [N]
 • GPP5030N-24-A    30 [mm]    5000 [N]    5210 [N]
 • GPP5030NC-24-A    30 [mm]    6850 [N]
 • GPP5030NO-24-A    30 [mm]        7060 [N]
 • GPP5030S-24-A    17 [mm]    9600 [N]    9990 [N]
 • GPP5030SC-24-A    17 [mm]    13160 [N]
 • GPP5030SO-24-A    17 [mm]        13550 [N]
 • SIZE: GPP5035
 • GPP5035N-00-A    35 [mm]    6100 [N]    6300 [N]
 • GPP5035NC-00-A    35 [mm]    8000 [N]
 • GPP5035NO-00-A    35 [mm]        8200 [N]
 • GPP5035S-00-A    20 [mm]    11700 [N]    12100 [N]
 • GPP5035SC-00-A    20 [mm]    15500 [N]
 • GPP5035SO-00-A    20 [mm]        15900 [N]
 • GPP5035N-20-A    35 [mm]    6100 [N]    6300 [N]
 • GPP5035NC-20-A    35 [mm]    8000 [N]
 • GPP5035NO-20-A    35 [mm]        8200 [N]
 • GPP5035S-20-A    20 [mm]    11700 [N]    12100 [N]
 • GPP5035SC-20-A    20 [mm]    15500 [N]
 • GPP5035SO-20-A    20 [mm]        15900 [N]
 • GPP5035N-21-A    35 [mm]    6100 [N]    6300 [N]
 • GPP5035NC-21-A    35 [mm]    8000 [N]
 • GPP5035NO-21-A    35 [mm]        8200 [N]
 • GPP5035S-21-A    20 [mm]    11700 [N]    12100 [N]
 • GPP5035SC-21-A    20 [mm]    15500 [N]
 • GPP5035SO-21-A    20 [mm]        15900 [N]
 • GPP5035N-24-A    35 [mm]    6100 [N]    6300 [N]
 • GPP5035NC-24-A    35 [mm]    8000 [N]
 • GPP5035NO-24-A    35 [mm]        8200 [N]
 • GPP5035S-24-A    20 [mm]    11700 [N]    12100 [N]
 • GPP5035SC-24-A    20 [mm]    15500 [N]
 • GPP5035SO-24-A    20 [mm]        15900 [N]
 • SIZE: GPP5045    
 • GPP5045N-00-A    45 [mm]    10200 [N]    10700 [N]
 • GPP5045NC-00-A    45 [mm]    13700 [N]
 • GPP5045NO-00-A    45 [mm]        14200 [N]
 • GPP5045S-00-A    26 [mm]    19400 [N]    20300 [N]
 • GPP5045SC-00-A    26 [mm]    26050 [N]
 • GPP5045SO-00-A    26 [mm]        26950 [N]
 • GPP5045N-20-A    45 [mm]    10200 [N]    10700 [N]
 • GPP5045NC-20-A    45 [mm]    13700 [N]
 • GPP5045NO-20-A    45 [mm]        14200 [N]
 • GPP5045S-20-A    26 [mm]    19400 [N]    20300 [N]
 • GPP5045SC-20-A    26 [mm]    26050 [N]
 • GPP5045SO-20-A    26 [mm]        26950 [N]
 • GPP5045N-21-A    45 [mm]    10200 [N]    10700 [N]
 • GPP5045NC-21-A    45 [mm]    13700 [N]
 • GPP5045NO-21-A    45 [mm]        14200 [N]
 • GPP5045S-21-A    26 [mm]    19400 [N]    20300 [N]
 • GPP5045SC-21-A    26 [mm]    26050 [N]
 • GPP5045SO-21-A    26 [mm]        26950 [N]
 • GPP5045N-24-A    45 [mm]    10200 [N]    10700 [N]
 • GPP5045NC-24-A    45 [mm]    13700 [N]
 • GPP5045NO-24-A    45 [mm]        14200 [N]
 • GPP5045S-24-A    26 [mm]    19400 [N]    20300 [N]
 • GPP5045SC-24-A    26 [mm]    26050 [N]    
 • GPP5045SO-24-A    26 [mm]    26950 [N]

Liên hệ Việt Power. Phone: +84-933975389
Email: vietpowertech@gmail.com
Website: http://vietpowertech.com/ 
http://vietpower.org/
https://saigonautomation.net/

#Vietpowertech #Zimmer_Group #Zimmer_Vietnam  #Gripper_Zimmer_Group

Bình luận

Sản phẩm khác