Mô tả

KBH Series Zimmer Group Clamping and Braking Elements Hydraulic Series KBH Zimmer Group Việt Power

CLAMPING ELEMENT Hydraulic SERIES KBH
CLAMPING AND BRAKING ELEMENTS HYDRAULIC SERIES KBH

Công ty Việt Power Tech tự hào là nhà phân phối chính thức hãng Zimmer Group tại Việt Nam.
Zimmer Group là tập đoàn đa quốc gia hàng đầu cung cấp thiết bị chất lượng cao cho giải pháp trượt định tuyến và gắp chính xác cao. 
Dãy sản phẩm Kẹp và thắng định tuyến dùng ứng dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp xe hơi, máy móc công cụ, ngành nhựa – thủy tinh và nhiều ngành công nghiệp khác.

LBPS Series Zimmer Clamping And Braking Elements Pnuematic Series LBPS Zimmer Group Việt Power

Chúng tôi xin giới thiệu sản phẩm Kẹp định tuyến chất lượng cao KBH Series Zimmer Group Clamping and Braking Elements Hydraulic sản xuất tại Germany.

 • Ứng dụng rộng rải cho nhiều công nghệ và máy móc tự động hóa.
 • NO sử dụng áp lực năng lượng để đóng thiết bị.
 • Độ bền cao lên tới 10 triệu chu kì.
 • Thiết kế thông minh, gọn nhỏ.
 • Sử dụng an toàn khi có sự cố.

Dãy sản phẩm:

 • KBH2501CS1    2200 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH2501CS1A    2200 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH2501ES1    2200 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH2501ES1A    2200 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH2505AS1    2200 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH2505AS1A    2200 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH2505BS1    2200 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH2505BS1A    2200 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH2510BS1    2200 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH2510BS1A    2200 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH2512ES1    2200 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH2512ES1A    2200 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH2514AS1    2200 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH2514AS1A    2200 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH2501BS1    1600 [N]    100.0 [bar]    from above    
 • KBH2501BS1A    1600 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH2501IS1    1600 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH2510DS1    2200 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH2510DS1A    2200 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH2502BS1    2200 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH2502BS1A    2200 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH2504BS1    2200 [N]    100.0 [bar]    from above    
 • KBH2504BS1A    2200 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH2504FS1    2200 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH2504FS1A    2200 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH2510AS1    2200 [N]    100.0 [bar]    from above    
 • KBH2510AS1A    2200 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH2501AS1    2200 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH2501AS1A    2200 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH2502AS1    2200 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH2502AS1A    2200 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH2503AS1    2200 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH2503AS1A    2200 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH2512FS1    2200 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH2512FS1A    2200 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH3001CS1    3000 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH3001CS1A    3000 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH3001ES1    3000 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH3001ES1A    3000 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH3010BS1    3000 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH3010BS1A    3000 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH3014AS1    3000 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH3014AS1A    3000 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH3014CS1    3000 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH3001BS1    2100 [N]    100.0 [bar]    from above    
 • KBH3001BS1A    2100 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH3001IS1    2100 [N]    100.0 [bar]    from above    
 • KBH3004AS1    3000 [N]    100.0 [bar]    from above    
 • KBH3004AS1A    3000 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH3004BS1    3000 [N]    100.0 [bar]    from above    
 • KBH3004BS1A    3000 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH3004FS1    3000 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH3004FS1A    3000 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH3010AS1    3000 [N]    100.0 [bar]    from above    
 • KBH3010AS1A    3000 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH3001AS1    3000 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH3001AS1A    3000 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH3002AS1    3000 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH3002AS1A    3000 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH3002BS1    3000 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH3002BS1A    3000 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH3012ES1    3000 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH3012ES1A    3000 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH3012FS1    3000 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH3012FS1A    3000 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH3012CS1    3000 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH3012CS1A    3000 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH3012FS3    3000 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH3012FS3A    3000 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH3014GS1    3000 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH3014GS1A    3000 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH3501AS1    5700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH3501AS1A    5700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH3501BS1    4300 [N]    150.0 [bar]    from above    
 • KBH3501BS1A    4300 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH3501CS1    5700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH3501CS1A    5700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH3501ES1    5700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH3501ES1A    5700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH3501ES3    3500 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH3501ES3A    3500 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH3501IS1    4300 [N]    150.0 [bar]    from above    
 • KBH3502AS1    5700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH3502AS1A    5700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH3502BS1    5700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH3502BS1A    5700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH3503AS1    5700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH3503AS1A    5700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH3503AS3    3500 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH3503AS3A    3500 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH3504AS1    5700 [N]    150.0 [bar]    from above    
 • KBH3504AS1A    5700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH3504BS1    5700 [N]    150.0 [bar]    from above    
 • KBH3504BS1A    5700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH3504FS1    5700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH3504FS1A    5700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH3504FS3    3500 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH3504FS3A    3500 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH3505AS1    5700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH3505AS1A    5700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH3505BS1    5700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH3505BS1A    5700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH3505BS3    3500 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH3505BS3A    3500 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH3510AS1    5700 [N]    150.0 [bar]    from above    
 • KBH3510AS1A    5700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH3510BS1    5700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH3510BS1A    5700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH3510BS3    3500 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH3510BS3A    3500 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH3512FS1    5700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH3512FS1A    5700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH3514AS1    5700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH3514AS1A    5700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH-NICHT-MOEGLICH                
 • KBH3512ES1-A    5700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH3512ES1A-A    5700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH4501AS1    9900 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH4501AS1A    9900 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH4501BS1    7400 [N]    150.0 [bar]    from above    
 • KBH4501BS1A    7400 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH4501CS1    9900 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH4501CS1A    9900 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH4501ES1    9900 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH4501ES1A    9900 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH4501IS1    7400 [N]    150.0 [bar]    from above    
 • KBH4502AS1    9900 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH4502AS1A    9900 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH4502BS1    9900 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH4502BS1A    9900 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH4502DS1    9900 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH4502DS1A    9900 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH4503AS1    9900 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH4503AS1A    9900 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH4503AS3    7400 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH4503AS3A    7400 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH4504BS1    9900 [N]    150.0 [bar]    from above    
 • KBH4504BS1A    9900 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH4505AS1    9900 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH4505AS1A    9900 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH4505AS2    7400 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH4505AS2A    7400 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH4505BS1    9900 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH4505BS1A    9900 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH4505BS3    7400 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH4505BS3A    7400 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH4510AS1    9900 [N]    150.0 [bar]    from above    
 • KBH4510AS1A    9900 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH4510BS1    9900 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH4510BS1A    9900 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH4512FS1    9900 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH4512FS1A    9900 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH4514AS1    9900 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH4514AS1A    9900 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH4514CS1    9900 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH4514ES1    9900 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH4514ES1A    9900 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH4512FS3    7400 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH4512FS3A    7400 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH4514ES3    7400 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH4514ES3A    7400 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH4501PS1    7400 [N]    150.0 [bar]    from above    
 • KBH4501PS1A    7400 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH4504FS1    9900 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH4504FS1A    9900 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH4512ES1    9900 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH4512ES1A    9900 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH4510BS3    7400 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH4510BS3A    7400 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH4515AS1    9900 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH4515BS1    9900 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH5501AS1    13700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH5501AS1A    13700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH5501BS1    10200 [N]    150.0 [bar]    from above    
 • KBH5501BS1A    10200 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH5501CS1    13700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH5501CS1A    13700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH5501ES1    13700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH5501ES1A    13700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH5501IS1    10200 [N]    150.0 [bar]    from above    
 • KBH5502AS1    13700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH5502AS1A    13700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH5502DS1    13700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH5502DS1A    13700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH5503AS1    13700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH5503AS1A    13700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH5503AS3    13700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH5503AS3A    13700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH5504BS1    13700 [N]    150.0 [bar]    from above    
 • KBH5504BS1A    13700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH5504FS1    13700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH5504FS1A    13700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH5505AS1    13700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH5505AS1A    13700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH5505BS1    13700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH5505BS1A    13700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH5505BS3    13700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH5505BS3A    13700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH5510AS1    13700 [N]    150.0 [bar]    from above    
 • KBH5510AS1A    13700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH5510BS1    13700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH5510BS1A    13700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH5510BS3    13700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH5510BS3A    13700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH5512FS1    13700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH5512FS1A    13700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH5514ES1    13700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH5514ES1A    13700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH5505BS2    13700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH5505BS2A    13700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH5514GS1    13700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH5514GS1A    13700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH5501PS1    10200 [N]    150.0 [bar]    from above    
 • KBH5501PS1A    10200 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH5515AS1    13700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH5505BS4    13700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH5505BS4A    13700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH3003AS1    3000 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH3003AS1A    3000 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH6501AS1    22700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH6501AS1A    22700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH6501BS1    17000 [N]    150.0 [bar]    from above    
 • KBH6501BS1A    17000 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH6501CS1    22700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH6501CS1A    22700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH6501ES1    22700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH6501ES1A    22700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH6501IS1    17000 [N]    150.0 [bar]    from above    
 • KBH6501PS1    17000 [N]    150.0 [bar]    from above    
 • KBH6501PS1A    17000 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH6502DS1    22700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH6502DS1A    22700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH6503AS1    22700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH6503AS1A    22700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH6503AS3    22700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH6503AS3A    22700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH6504BS1    22700 [N]    150.0 [bar]    from above    
 • KBH6504BS1A    22700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH6505AS1    22700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH6505AS1A    22700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH6505AS2    22700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH6505AS2A    22700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH6505BS1    22700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH6505BS1A    22700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH6505BS4    22700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH6505BS4A    22700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH6510AS1    22700 [N]    150.0 [bar]    from above    
 • KBH6510AS1A    22700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH6510BS1    22700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH6510BS1A    22700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH6510BS3    22700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH6510BS3A    22700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH6512FS1    22700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH6512FS1A    22700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH6514CS1    22700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH6514ES1    22700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH6514ES1A    22700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH6502DS3    22700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH6502DS3A    22700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH6505BS2    22700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH6505BS2A    22700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH-TELEFON                
 • KBH6514GS1    22700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH6514GS1A    22700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH6501FS1    17000 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH6501FS1A    17000 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH6515AS1    22700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH8501IS1    13700 [N]    150.0 [bar]    from above    
 • KBH8501ES1    27400 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH8501ES1A    27400 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH8501AS1    27400 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH8501AS1A    27400 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH8501BS1    13700 [N]    150.0 [bar]    from above    
 • KBH8501BS1A    13700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH8501JS1    13700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH8501JS1A    13700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH8510BS1    27400 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH8510BS1A    27400 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH3502DS3    3500 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH3502DS3A    3500 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH10001BS1    34000 [N]    150.0 [bar]    from above    
 • KBH10001BS1A    34000 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH10001AS1    34000 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH10001AS1A    34000 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH10001ES1    34000 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH10001ES1A    34000 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH10002DS1    34000 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH10002DS1A    34000 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH10003AS1    34000 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH10003AS1A    34000 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH10005BS1    34000 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH10005BS1A    34000 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH4501ES3-A    7400 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH4501ES3A-A    7400 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH4514BS1    9900 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH12505BS1    46000 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH12505BS1A    46000 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH5502DS3    13700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH5502DS3A    13700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH5514BS1    13700 [N]    150.0 [bar]    from the front
 • KBH2501RS1    2200 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH2501RS1A    2200 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH3001RS1    3000 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH3001RS1A    3000 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH3001SS1    3000 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH3001SS1A    3000 [N]    100.0 [bar]    from the front    
 • KBH6501SS1    22700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH6501SS1A    22700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH6501RS1    22700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH6501RS1A    22700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH3501RS1    5700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH3501RS1A    5700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH3501SS1    5700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH3501SS1A    5700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH4501RS1    9900 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH4501RS1A    9900 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH4501SS1    9900 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH4501SS1A    9900 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH5501RS1    13700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH5501RS1A    13700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH5501SS1    13700 [N]    150.0 [bar]    from the front    
 • KBH5501SS1A    13700 [N]    150.0 [bar]    from the front

HK Series Clamping elements Manual Series HK Zimmer Group Viet Power

MK Series Clamping elements pneumatic Series MK Zimmer Group Viet Power

MK2501A, MK3501A và MKR1200A Kẹp thanh định tuyến Linear Clamping Element Zimmer Việt Power

MK2502K Clamping and braking elements pneumatic Series MK Zimmer Viet Power

Hãy liên hệ với Việt Power hoặc hotline 0933 975 389 để nhận được hỗ trợ kỹ thuật và mức giá tốt nhất!

Liên hệ Việt Power. Phone: +84-933975389 (Giá trên website mang tính chất tham khảo)
Email: vietpowertech@gmail.com
Website: http://vietpowertech.com/  

https://saigonautomation.net/ 

Zimmer Việt Nam (zimmervn.com)

#Vietpowertech #Zimmer_Group #Zimmer_Vietnam  #Gripper_Zimmer_Group

Bình luận

Sản phẩm khác