MBPS Series Clamping elements pneumatic Series MBPS Zimmer Group Viet Power

32,700,000₫

Mô tả

MBPS Series Clamping elements pneumatic Series MBPS Zimmer Group Viet Power

MKS Series Clamping elements pneumatic Series MKS Zimmer Group Viet Power

MK Series Clamping elements pneumatic Series MK Zimmer Group Viet Power

MK2501A, MK3501A và MKR1200A Kẹp thanh định tuyến Linear Clamping Element Zimmer Việt Power

Công ty Việt Power Tech tự hào là nhà phân phối chính thức hãng Zimmer tại Việt Nam. Zimmer là tập đoàn đa quốc gia hàng đầu cung cấp thiết bị chất lượng cao cho giải pháp trượt định tuyến và gắp chính xác cao. Với hơn 4000 loại sản phẩm trong dãy sản phẩm Kẹp và thắng định tuyến dùng ứng dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp xe hơi, máy móc công cụ, ngành nhựa – thủy tinh và nhiều ngành công nghiệp khác.

Chúng tôi xin giới thiệu sản phẩm Kẹp định tuyến chất lượng cao – Clamping Element MKS Series Zimmer sử dụng khí nén điều khiển. Clamping Element MKS sản xuất ở Đức với chất lượng gia công tuyệt vời.

  • Loạt ứng dụng sản phẩm của MKS Series Linear Pneumatic Clamping Element Zimmer
  • Đối với tất cả các hướng dẫn đường thông thường
  • Khả năng để đóng (NC).
  • Đóng và dừng hành trình với áp lực
  • Độ bền cao
  • Độ bền của MKS Series lên đến 5 triệu chu kẹp tĩnh

Danh Mục Mã Hàng và thông số cho MKS Series: Order-No. / Holding Force /

MBPS1501AS1    800 [N]        from the front    
MBPS1501AS1A    800 [N]        from the front    
MBPS1501ES1    900 [N]        from the front    
MBPS1501GS1    800 [N]        from above    
MBPS1504BS1    800 [N]        from above    
MBPS1512ES1    800 [N]        from the front    
MBPS1514DS1    900 [N]        from the front    
MBPS1514AS1A    800 [N]        from the front    
MBPS-NICHT-MOEGLICH                
MBPS1502BS1    800 [N]        from the front    
MBPS1505AS1    900 [N]        from the front    
MBPS2001AS1    900 [N]        from the front    
MBPS2001AS1A    900 [N]        from the front    
MBPS2001CS1    900 [N]        from the front    
MBPS2001CS1A    900 [N]        from the front    
MBPS2001ES1    1000 [N]        from the front    
MBPS2001GS1    1000 [N]        from above    
MBPS2001GS1A    1000 [N]        from the front    
MBPS2002BS1    900 [N]        from the front    
MBPS2004BS1    900 [N]        from above    
MBPS2012ES1    900 [N]        from the front    
MBPS2010BS1    1000 [N]        from the front    
MBPS2012FS1    1000 [N]        from the front    
MBPS2002AS1    900 [N]        from the front    
MBPS2004FS1    1000 [N]        from the front    
MBPS2012IS1    1000 [N]        from the front    
MBPS2005AS1    1000 [N]        from the front    
MBPS2005AS1A    1000 [N]        from the front    
MBPS2501AS1A    1200 [N]        from the front    
MBPS2501CS1A    1200 [N]        from the front    
MBPS2501ES1    1300 [N]        from the front    
MBPS2501GS1    1000 [N]        from the front    
MBPS2501IS1    750 [N]        from the front    
MBPS2502AS1    1200 [N]        from the front    
MBPS2502BS1    850 [N]        from the front    
MBPS2502DS1    750 [N]        from the front    
MBPS2503AS1    1300 [N]        from the front    
MBPS2504BS1    1200 [N]        from the front    
MBPS2504FS1    1300 [N]        from the front    
MBPS2505BS1    1300 [N]        from the front    
MBPS2510AS1    1000 [N]        from above    
MBPS2510BS1    1300 [N]        from the front    
MBPS2512ES1A    1200 [N]        from the front    
MBPS2514DS1    1300 [N]        from the front    
MBPS2502BS1A    850 [N]        from the front    
MBPS2505AS1    1300 [N]        from the front    
MBPS2505AS1A    1300 [N]        from the front    
MBPS2505BS1A    1300 [N]        from the front    
MBPS2514ES1    1300 [N]        from the front    
MBPS3001ES1    1300 [N]        from the front    
MBPS3002AS1    1300 [N]        from the front    
MBPS3004BS1    1300 [N]        from above    
MBPS3004BS1A    1300 [N]        from the front    
MBPS3004FS1    2000 [N]        from the front    
MBPS3010BS1    1300 [N]        from the front    
MBPS3012FS1    2000 [N]        from the front    
MBPS3014ES1    1300 [N]        from the front    
MBPS3001CS1A    1300 [N]        from the front    
MBPS3012IS1    2000 [N]        from the front    
MBPS3501AS1    2000 [N]        from the front    
MBPS3501AS1A    2000 [N]        from the front    
MBPS3501CS1    2000 [N]        from the front    
MBPS3501CS1A    2000 [N]        from the front    
MBPS3501ES1    2600 [N]        from the front    
MBPS3502AS1    2000 [N]        from the front    
MBPS3502BS1    2000 [N]        from the front    
MBPS3502DS1    2100 [N]        from the front    
MBPS3503AS1    2600 [N]        from the front    
MBPS3503AS1A    2600 [N]        from the front    
MBPS3504BS1    2000 [N]        from above    
MBPS3504FS1    2600 [N]        from the front    
MBPS3510BS1    2600 [N]        from the front    
MBPS3510BS1A    2600 [N]        from the front    
MBPS3512ES1    2000 [N]        from the front    
MBPS3514DS1    2600 [N]        from the front    
MBPS3501FS1    2000 [N]        from the front    
MBPS3512FS1    2600 [N]        from the front    
MBPS3514ES1    2600 [N]        from the front    
MBPS3512IS1    2600 [N]        from the front    
MBPS4501ES1    3600 [N]        from the front    
MBPS4502BS1    3600 [N]        from the front    
MBPS4502DS1    3100 [N]        from the front    
MBPS4504BS1    2600 [N]        from above    
MBPS4504FS1    3600 [N]        from the front    
MBPS4504FS1A    3600 [N]        from the front    
MBPS4510BS1    3600 [N]        from the front    
MBPS4510BS1A    3600 [N]        from the front    
MBPS4512FS1    3600 [N]        from the front    
MBPS4514ES1    3600 [N]        from the front    
MBPS-TELEFON                
MBPS4512ES1                
MBPS4503AS1    3600 [N]        from the front    
MBPS4505AS1    3600 [N]        from the front    
MBPS4505AS1A    3600 [N]        from the front    
MBPS4505BS1    3600 [N]        from the front    
MBPS4505BS1A    3600 [N]        from the front    
MBPS5501AS1    3600 [N]        from the front    
MBPS5501CS1    3600 [N]        from the front    
MBPS5501ES1    4700 [N]        from the front    
MBPS5502DS1    3500 [N]        from the front    
MBPS5503AS1    4700 [N]        from the front    
MBPS5504BS1    3600 [N]        from above    
MBPS5504FS1    4700 [N]        from the front    
MBPS5510BS1    4700 [N]        from the front    
MBPS5502BS1    4700 [N]        from the front    
MBPS5505AS1    4700 [N]        from the front    
MBPS5505AS1A    4700 [N]        from the front    
MBPS5505BS1    4700 [N]        from the front    
MBPS5505BS1A    4700 [N]        from the front    
MBPS3003AS1                
MBPS3002BS1    2000 [N]        from the front    
MBPS3005AS1    2000 [N]        from the front    
MBPS3005AS1A    2000 [N]        from the front    
MBPS3512ES1A    2000 [N]        from the front    
MBPS3505AS1    2600 [N]        from the front    
MBPS3505AS1A    2600 [N]        from the front    
MBPS3505BS1    2600 [N]        from the front    
MBPS3505BS1A    2600 [N]        from the front    

MBPS3501GS1-02 Clamping And Braking Zimmer Group Germany Zimmer VietNam Bo Kep Thang Thanh Dinh Tuyen

MK2502K Clamping and braking elements pneumatic Series MK Zimmer Viet Power

MK2502K Clamping and braking elements pneumatic Series MK Zimmer Viet Power

Hãy liên hệ với Việt Power hoặc hotline 0933 975 389 để nhận được hỗ trợ kỹ thuật và mức giá tốt nhất!

Bình luận

Sản phẩm khác