Mô tả

MK2502K Clamping and braking elements pneumatic Series MK Zimmer Viet Power

Công ty Việt Power Tech tự hào là nhà phân phối chính thức hãng Zimmer tại Việt Nam. Zimmer là tập đoàn đa quốc gia hàng đầu cung cấp thiết bị chất lượng cao cho giải pháp trượt định tuyến và gắp chính xác cao. Với hơn 4000 loại sản phẩm trong dãy sản phẩm Kẹp và thắng định tuyến dùng ứng dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp xe hơi, máy móc công cụ, ngành nhựa – thủy tinh và nhiều ngành công nghiệp khác.

MK2502K Clamping and braking elements pneumatic Series MK Zimmer Viet Power

Chúng tôi xin giới thiệu sản phẩm Kẹp định tuyến chất lượng cao – MK2502K Clamping element pneumatic Zimmer Group Germany Việt Power sản xuất ở Đức với chất lượng gia công tuyệt vời.

• Loạt ứng dụng sản phẩm của MK2502K Clamping and braking elements pneumatic Series MK Zimmer Viet Power

• Loạt ứng dụng sản phẩm của MK2502K Clamping and braking elements pneumatic Series MK Zimmer Viet Power

• Đối với tất cả các hướng dẫn đường thông thường

• Độ bền cao: Độ bền của MK2502K lên đến 5 triệu chu kỳ kẹp tĩnh

Danh Mục Mã Hàng và thông số cho MK Series: Order-No. / Holding Force /

 • MK1201A    350 [N]    6 [bar]    from above
 • MK1501-300 650 [N] 6 [bar] from above
 • MK1501E    650 [N]    6 [bar]    from the front
 • MK1502K    650 [N]    6 [bar]    from above
 • MK1503BM 650 [N] 6 [bar] from the front
 • MK1504F    650 [N]    6 [bar]    from the front
 • MK1514D    650 [N]    6 [bar]    from above
 • MK1501A    650 [N]    6 [bar]    from above
 • MK1502KB 650 [N] 6 [bar] from above
 • MK1505AK 650 [N] 6 [bar] from the front    
 • MK1505G    500 [N]    6 [bar]    from above    
 • MK1510B    650 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK1512I
 • MK1701B    350 [N]    6 [bar]    from above    
 • MK2001A    1000 [N] 6 [bar] from above    
 • MK2001E    1000 [N] 6 [bar] from the front    
 • MK2001G    650 [N]    6 [bar]    from above    
 • MK2002K    1000 [N] 6 [bar] from above    
 • MK2002KB 1000 [N] 6 [bar] from above    
 • MK2003BM 1000 [N] 6 [bar] from the front    
 • MK2004F    1000 [N] 6 [bar] from the front    
 • MK2010B    1000 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK2012F    1000 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK2014D    700 [N]    6 [bar]    from above    
 • MK2005A    1000 [N]    6 [bar]    from above    
 • MK2005AK    1000 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK2005G    700 [N]    6 [bar]    from above    
 • MK2005KB    650 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK2005KN    650 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK2012I    1000 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK2101B    650 [N]    6 [bar]    from above    
 • MK2501-1000    1200 [N]    6 [bar]    from above    
 • MK2501E    1200 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK2501G    1200 [N]    6 [bar]    from above    
 • MK2501N    1200 [N]    6 [bar]    from above    
 • MK2502K    1200 [N]    6 [bar]    from above    
 • MK2502KB    1200 [N]    6 [bar]    from above    
 • MK2502R    1200 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK2503B    1200 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK2503MR    1200 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK2512F    1200 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK2514D    1200 [N]    6 [bar]    from above    
 • MK-NICHT-MOEGLICH                
 • MK2514E    1200 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK2505KN    1200 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK2501A    1200 [N]    6 [bar]    from above    
 • MK2505A    1200 [N]    6 [bar]    from above    
 • MK2505AK    1200 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK2505AR    1200 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK2505G    800 [N]    6 [bar]    from above    
 • MK2505KB    1200 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK2512I    1200 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK2701B    1000 [N]    6 [bar]    from above    
 • MK3001A    1750 [N]    6 [bar]    from above    
 • MK3001E    1200 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK3001G    1750 [N]    6 [bar]    from above    
 • MK3002K    1750 [N]    6 [bar]    from above    
 • MK3002KB    1750 [N]    6 [bar]    from above    
 • MK3003BM    1750 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK3004F    1200 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK3012F    1200 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK3005A    1750 [N]    6 [bar]    from above    
 • MK3014E    1200 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK3005AK    1750 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK3005G    1200 [N]    6 [bar]    from above    
 • MK3012I    1750 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK3003MR                
 • MK3501A    2000 [N]    6 [bar]    from above    
 • MK3501B    1200 [N]    6 [bar]    from above    
 • MK3501E    2000 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK3501G    1750 [N]    6 [bar]    from above    
 • MK3502K    2000 [N]    6 [bar]    from above    
 • MK3502KB    2000 [N]    6 [bar]    from above    
 • MK3503BM    2000 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK3503MR    2000 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK3504F    2000 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK3512F    2000 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK3514D    2000 [N]    6 [bar]    from above    
 • MK3514E    2000 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK3505A    2000 [N]    6 [bar]    from above    
 • MK3501-1000    2000 [N]    6 [bar]    from above    
 • MK3502D    2000 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK3505AK    2000 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK3505AR    2000 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK3505G    1400 [N]    6 [bar]    from above    
 • MK3505KB    2000 [N]    6 [bar]    from above    
 • MK3512I    2000 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK3501F    2000 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK4501-1000    2250 [N]    6 [bar]    from above    
 • MK4501A    2250 [N]    6 [bar]    from above    
 • MK4501E    2250 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK4502E    2250 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK4502K    2250 [N]    6 [bar]    from above    
 • MK4502R    2250 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK4503BM    2250 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK4503MR    2250 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK4504F    2250 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK4512F    2250 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK4514D    2250 [N]    6 [bar]    from above    
 • MK4505A    2250 [N]    6 [bar]    from above    
 • MK4514E    2250 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK4501F    2250 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK5001B    2000 [N]    6 [bar]    from above    
 • MK5501F    2250 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK5501SR    2250 [N]    6 [bar]    from above    
 • MK5502K    2250 [N]    6 [bar]    from above    
 • MK5502R    2250 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK5503MR    2250 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK5504F    2250 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK5514C    1450 [N]    6 [bar]    from above    
 • MK5515A    2250 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK5514E    2250 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK5501A    2250 [N]    6 [bar]    from above    
 • MK5505AK    2250 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK5505AR    2250 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK6501-1000    2250 [N]    6 [bar]    from above    
 • MK6501A    2250 [N]    6 [bar]    from above    
 • MK6501E    2250 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK6501N    2250 [N]    6 [bar]    from above    
 • MK6502R    2250 [N]    6 [bar]    from above    
 • MK6503MR    2250 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK6504F    2250 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK6512F    2250 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK6501F    2250 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK6514E    2250 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK6505AK    2250 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK6505AR    2250 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK6505A    2250 [N]    6 [bar]    from above    
 • MK4510B    2250 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK4505AK    2250 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK4505AR    2250 [N]    6 [bar]    from the front    
 • MK4505G    1600 [N]    6 [bar]    from above    
 • MK8501A    2250 [N]    6 [bar]    from above

Hãy liên hệ với chúng tôi hoặc hotline 0938 876 179 để nhận được hỗ trợ kỹ thuật và mức giá tốt nhất!

Bình luận

Sản phẩm khác