MKS Series Clamping elements pneumatic Series MKS Zimmer Group Viet Power

0₫

Mô tả

MKS Series Clamping elements pneumatic Series MKS Zimmer Group Viet Power

MK Series Clamping elements pneumatic Series MK Zimmer Group Viet Power

MK2501A, MK3501A và MKR1200A Kẹp thanh định tuyến Linear Clamping Element Zimmer Việt Power

Công ty Việt Power Tech tự hào là nhà phân phối chính thức hãng Zimmer tại Việt Nam. Zimmer là tập đoàn đa quốc gia hàng đầu cung cấp thiết bị chất lượng cao cho giải pháp trượt định tuyến và gắp chính xác cao. Với hơn 4000 loại sản phẩm trong dãy sản phẩm Kẹp và thắng định tuyến dùng ứng dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp xe hơi, máy móc công cụ, ngành nhựa – thủy tinh và nhiều ngành công nghiệp khác.


Chúng tôi xin giới thiệu sản phẩm Kẹp định tuyến chất lượng cao – Clamping Element MKS Series Zimmer sử dụng khí nén điều khiển. Clamping Element MKS sản xuất ở Đức với chất lượng gia công tuyệt vời.

  • Loạt ứng dụng sản phẩm của MKS Series Linear Pneumatic Clamping Element Zimmer
  • Đối với tất cả các hướng dẫn đường thông thường
  • Khả năng để đóng (NC).
  • Đóng và dừng hành trình với áp lực
  • Độ bền cao
  • Độ bền của MKS Series lên đến 5 triệu chu kẹp tĩnh

Danh Mục Mã Hàng và thông số cho MKS Series: Order-No. / Holding Force /

MKS1201A    250 [N]    6 [bar]    from above    
MKS1501-300    400 [N]    6 [bar]    from above    
MKS1501E    400 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS1502K    400 [N]    6 [bar]    from above    
MKS1502KB    400 [N]    6 [bar]    from above    
MKS1503BM    400 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS1504F    400 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS1510B    400 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS1514D    400 [N]    6 [bar]    from above    
MKS1501A    400 [N]    6 [bar]    from above    
MKS1505AK    400 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS1505G    300 [N]        from above    
MKS1512I                
MKS1701B    250 [N]    6 [bar]    from above    
MKS2001E    600 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS2001G    400 [N]    6 [bar]    from above    
MKS2002KB    600 [N]    6 [bar]    from above    
MKS2003BM    600 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS2004F    600 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS2010B    600 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS2012F    600 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS2014D    400 [N]    6 [bar]    from above    
MKS2001A    600 [N]    6 [bar]    from above    
MKS2002K    600 [N]    6 [bar]    from above    
MKS2005A    600 [N]    6 [bar]    from above    
MKS2005AK    600 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS2005G    400 [N]        from above    
MKS2005KB    400 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS2012I    600 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS2101B    400 [N]    6 [bar]    from above    
MKS2501-1000    750 [N]    6 [bar]    from above    
MKS2501E    750 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS2501G    750 [N]    6 [bar]    from above    
MKS2501N    750 [N]    6 [bar]    from above    
MKS2502KB    750 [N]    6 [bar]    from above    
MKS2502R    750 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS2503B    750 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS2503MR    750 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS2512F    750 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS2514D    750 [N]    6 [bar]    from above    
MKS-NICHT-MOEGLICH                
MKS2505A    750 [N]    6 [bar]    from above    
MKS2514E    750 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS2005KN    400 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS2501A    750 [N]    6 [bar]    from above    
MKS2502K    750 [N]    6 [bar]    from above    
MKS2505AK    750 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS2505AR    750 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS2505G    500 [N]        from above    
MKS2505KB    750 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS2505KN    750 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS2512I    750 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS2701B    600 [N]    6 [bar]    from above    
MKS3001E    750 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS3001G    1050 [N]    6 [bar]    from above    
MKS3002KB    1050 [N]    6 [bar]    from above    
MKS3003BM    1050 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS3004F    750 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS3012F    750 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS3005A    1050 [N]    6 [bar]    from above    
MKS3014E    750 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS3001A    1050 [N]    6 [bar]    from above    
MKS3002K    1050 [N]    6 [bar]    from above    
MKS3005AK    1050 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS3005G    750 [N]        from above    
MKS3012I    1050 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS3003MR                
MKS3501E    1250 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS3501G    1050 [N]    6 [bar]    from above    
MKS3502K    1250 [N]    6 [bar]    from above    
MKS3502KB    1250 [N]    6 [bar]    from above    
MKS3503BM    1250 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS3503MR    1250 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS3504F    1250 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS3512F    1250 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS3514D    1250 [N]    6 [bar]    from above    
MKS3514E    1250 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS3505A    1250 [N]    6 [bar]    from above    
MKS3502D    1250 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS3501-1000    1250 [N]    6 [bar]    from above    
MKS3501A    1250 [N]    6 [bar]    from above    
MKS3501B    750 [N]    6 [bar]    from above    
MKS3505AK    1250 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS3505AR    1250 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS3505G    900 [N]        from above    
MKS3505KB    1250 [N]    6 [bar]    from above    
MKS3512I    1250 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS3501F    1250 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS4501-1000    1450 [N]    6 [bar]    from above    
MKS4501A    1450 [N]    6 [bar]    from above    
MKS4501E    1450 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS4502E    1450 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS4502K    1450 [N]    6 [bar]    from above    
MKS4502R    1450 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS4503BM    1450 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS4503MR    1450 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS4504F    1450 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS4512F    1450 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS4514D    1450 [N]    6 [bar]    from above    
MKS4505A    1450 [N]    6 [bar]    from above    
MKS4514E    1450 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS4501F    1450 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS5001B    1250 [N]    6 [bar]    from above    
MKS5501A    1450 [N]    6 [bar]    from above    
MKS5501F    1450 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS5501SR    1450 [N]    6 [bar]    from above    
MKS5502R    1450 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS5503MR    1450 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS5504F    1450 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS5514C    1450 [N]    6 [bar]    from above    
MKS5515A    1450 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS5502K    1450 [N]    6 [bar]    from above    
MKS5505AK    1450 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS5505AR    1450 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS5514E    1450 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS6501-1000    1450 [N]    6 [bar]    from above    
MKS6501A    1450 [N]    6 [bar]    from above    
MKS6501E    1450 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS6501N    1450 [N]    6 [bar]    from above    
MKS6502R    1450 [N]    6 [bar]    from above    
MKS6503MR    1450 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS6504F    1450 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS6505AR    1450 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS6512F    1450 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS6501F    1450 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS6514E    1450 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS6505AK    1450 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS6505A    1450 [N]    6 [bar]    from above    
MKS4510B    1450 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS4505AK    1450 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS4505AR    1450 [N]    6 [bar]    from the front    
MKS4505G    1000 [N]        from above    
MKS8501A    1450 [N]    6 [bar]    from above    
MKS-TELEFON                
MKS

MK2502K Clamping and braking elements pneumatic Series MK Zimmer Viet Power

Hãy liên hệ với Việt Power hoặc hotline 0933 975 389 để nhận được hỗ trợ kỹ thuật và mức giá tốt nhất!

Bình luận

Sản phẩm khác