UBPS Series Clamping elements pneumatic Series UBPS Zimmer Group Viet Power

36,000,000₫

Mô tả

UBPS Series Clamping elements pneumatic Series UBPS Zimmer Group Viet Power

MBPS Series Clamping elements pneumatic Series MBPS Zimmer Group Viet Power

MKS Series Clamping elements pneumatic Series MKS Zimmer Group Viet Power

MKS2701-B Bộ Kẹp định tuyến Clamping Element Zimmer Viet Power

Chúng tôi xin giới thiệu sản phẩm Kẹp định tuyến chất lượng cao – Linear Clamping Element Zimmer sử dụng khí nén điều khiển. Sản xuất ở Đức với chất lượng gia công tuyệt vời.

 UBPS Series Clamping elements pneumatic Series UBPS Zimmer Group Viet Power

 • Khả năng để đóng (NC).
 • Đóng và dừng hành trình với áp lực, Độ bền cao. 

Thông số kỹ thuật cơ bản của Series UBPS Zimmer Group Viet Power:

 • Kích thước thanh ray: 20-65 mm
 • Lực chịu đựng: 1500-9200 N
 • Áp lực nhỏ nhất: 5,5 Bar
 • Áp lực tối đa: 6 Bar
 • Lưu trữ giảm sóc: Đã có
 • Kết nối mở rông: Có
 • Chu trình kẹp (giá trị B10d): lên đến 5 triệu lần.
 • Chu trình phanh: 2000
 • Vận hành bằng khí nén.
 • Nhiệt độ hoạt động từ -10 đến +70 [° C]

Danh Mục Mã Hàng và thông số cho MKS Series: Order-No. / Holding Force /

 • UBPS2501ES1 1500 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS2501ES1A 1500 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS2503AS1 1500 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS2503AS1A 1500 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS2504FS1 1500 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS2504FS1A 1500 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS2505AS1 1500 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS2505AS1A 1500 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS2505BS1 1500 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS2505BS1A 1500 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS2510BS1 1500 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS2510BS1A 1500 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS2512FS1 1500 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS2512FS1A 1500 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS2514ES1 1500 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS2514ES1A 1500 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS2502DS1 1500 [N] from the front
 • UBPS2502DS1A 1500 [N] from the front
 • UBPS2501AS1A 1200 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS2512ES1 1200 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS2514KS1 1200 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS2514KS1A 1200 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS2514DS1 1500 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS2501AS1 1200 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS2501CS1 1200 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS2501CS1A 1200 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS2501GS1 1000 [N] from above
 • UBPS2501GS1A 1000 [N] from the front
 • UBPS2501IS1 1200 [N] 6 [bar] from above
 • UBPS2502AS1 1200 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS2502AS1A 1200 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS2502BS1 1200 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS2502BS1A 1200 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS2504BS1 1200 [N] 6 [bar] from above
 • UBPS2504BS1A 1200 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS2510AS1 1200 [N] 6 [bar] from above
 • UBPS2510AS1A 1200 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS2512ES1A 1200 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS2514DS1A 1500 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3001AS1 1750 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3001AS1A 1750 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3001CS1 1750 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3001CS1A 1750 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3001ES1 1750 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3001ES1A 1750 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3002AS1 1750 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3002AS1A 1750 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3002BS1 1750 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3002BS1A 1750 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3002CS1 1750 [N] 6 [bar] from above
 • UBPS3004AS1 1750 [N] 6 [bar] from above
 • UBPS3004AS1A 1750 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3004BS1 1750 [N] 6 [bar] from above
 • UBPS3004BS1A 1750 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3004FS1 2500 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3004FS1A 2500 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3005AS1 2500 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3005AS1A 2500 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3010AS1 1750 [N] 6 [bar] from above
 • UBPS3010AS1A 1750 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3010BS1 2500 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3010BS1A 2500 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3010DS1 1750 [N] 6 [bar] from above
 • UBPS3010DS1A 1750 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3012CS1 1750 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3012CS1A 1750 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3012ES1 1750 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3012ES1A 1750 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3012FS1 2500 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3012FS1A 2500 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3014CS1 1750 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3014MS1 1750 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3014MS1A 1750 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3014KS1 1750 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3014KS1A 1750 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3014GS1 1750 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3014DS1 2500 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3014DS1A 2500 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3014GS1A 1750 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3003AS1
 • UBPS3003AS1A
 • UBPS3014AS1
 • UBPS3014AS1A
 • UBPS3501AS1 2500 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3501AS1A 2500 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3501BS1 2500 [N] 6 [bar] from above
 • UBPS3501BS1A 2500 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3501CS1 2500 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3501CS1A 2500 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3501ES1 2800 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3501ES1A 2800 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3501IS1 2500 [N] 6 [bar] from above
 • UBPS3501PS1 2500 [N] 6 [bar] from above
 • UBPS3501PS1A 2500 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3502AS1 2500 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3502AS1A 2500 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3502BS1 2600 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3502BS1A 2600 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3502DS1 2500 [N] from the front
 • UBPS3502DS1A 2500 [N] from the front
 • UBPS3503AS1 2800 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3503AS1A 2800 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3504AS1 2500 [N] 6 [bar] from above
 • UBPS3504AS1A 2500 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3504BS1 2500 [N] 6 [bar] from above
 • UBPS3504BS1A 2500 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3504FS1 2800 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3504FS1A 2800 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3505AS1 2800 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3505AS1A 2800 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3505BS1 2800 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3505BS1A 2800 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3510AS1 2500 [N] 6 [bar] from above
 • UBPS3510AS1A 2500 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3510BS1 2800 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3510BS1A 2800 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3510DS1 2500 [N] 6 [bar] from above
 • UBPS3510DS1A 2500 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3512ES1 2500 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3512ES1A 2500 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3512FS1 2800 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3512FS1A 2800 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3514CS1 2500 [N] 6 [bar] from above
 • UBPS3514ES1 2800 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3502CS1 2500 [N] 6 [bar] from above
 • UBPS3512CS1 2500 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3512CS1A 2500 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3514KS1A 2500 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3514GS1 2500 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3514AS1 2500 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3514AS1A 2500 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3514ES1A 2800 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3514GS1A 2500 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3514KS1 2500 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS3514MS1
 • UBPS3514MS1A
 • UBPS4501AS1 3100 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS4501AS1A 3100 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS4501BS1 3100 [N] 6 [bar] from above
 • UBPS4501BS1A 3100 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS4501CS1 3100 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS4501CS1A 3100 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS4501ES1L 5200 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS4501ES1LA 5200 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS4501FS1 3100 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS4501FS1A 3100 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS4501IS1 3100 [N] 6 [bar] from above
 • UBPS4501PS1 3100 [N] 6 [bar] from above
 • UBPS4501PS1A 3100 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS4502AS1 3100 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS4502AS1A 3100 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS4502BS1L 5200 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS4502BS1LA 5200 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS4502DS1L 5200 [N] from the front
 • UBPS4502DS1LA 5200 [N] from the front
 • UBPS4503AS1L 5200 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS4503AS1LA 5200 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS4504BS1 3100 [N] 6 [bar] from above
 • UBPS4504BS1A 3100 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS4504FS1L 5200 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS4504FS1LA 5200 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS4505AS1L 5200 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS4505AS1LA 5200 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS4505BS1L 5200 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS4505BS1LA 5200 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS4510AS1 3100 [N] 6 [bar] from above
 • UBPS4510AS1A 3100 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS4510BS1L 5200 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS4510BS1LA 5200 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS4510DS1 3100 [N] 6 [bar] from above
 • UBPS4510DS1A 3100 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS4512ES1 3100 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS4512ES1A 3100 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS4512FS1L 5200 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS4512FS1LA 5200 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS4514CS1 3100 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS4514ES1L 5200 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS-TELEFON
 • UBPS4514AS1 3100 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS4514GS1 3100 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS4514AS1A 3100 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS4514ES1LA 5200 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS4514GS1A 3100 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS4514KS1 3100 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS4514KS1A 3100 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS4515BS1 3100 [N] 6 [bar] from above
 • UBPS4515BS1A 3100 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS4512IS1L
 • UBPS4512IS1LA
 • UBPS4514FS1 3100 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS5501AS1L 5200 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS5501AS1LA 5200 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS5501BS1L 5200 [N] 6 [bar] from above
 • UBPS5501BS1LA 5200 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS5501CS1L 5200 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS5501CS1LA 5200 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS5501ES1L 7700 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS5501ES1LA 7700 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS5501PS1L 5200 [N] 6 [bar] from above
 • UBPS5501PS1LA 5200 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS5502AS1L 5200 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS5502AS1LA 5200 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS5502BS1L 7700 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS5502BS1LA 7700 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS5502DS1L 6200 [N] from the front
 • UBPS5502DS1LA 6200 [N] from the front
 • UBPS5503AS1L 7700 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS5503AS1LA 7700 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS5504BS1L 5200 [N] 6 [bar] from above
 • UBPS5504BS1LA 5200 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS5504FS1L 7700 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS5504FS1LA 7700 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS5505AS1L 7700 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS5505AS1LA 7700 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS5505BS1L 7700 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS5505BS1LA 7700 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS5510AS1L 5200 [N] 6 [bar] from above
 • UBPS5510AS1LA 5200 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS5510BS1L 5200 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS5510BS1LA 5200 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS5512FS1L 7700 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS5512FS1LA 7700 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS5514CS1L 5200 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS5515AS1L 7700 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS5515AS1LA 7700 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS5515BS1L 5200 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS5515BS1LA 5200 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS5514ES1L 7700 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS5514ES1LA 7700 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS5514AS1L 5200 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS5514KS1LA 5200 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS5501FS1L 5200 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS5501FS1LA 5200 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS5501IS1L 5200 [N] 6 [bar] from above
 • UBPS5514KS1L 5200 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS6501AS1L 7700 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS6501AS1LA 7700 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS6501BS1L 7700 [N] 6 [bar] from above
 • UBPS6501BS1LA 7700 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS6501CS1L 7700 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS6501CS1LA 7700 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS6501ES1L 7700 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS6501ES1LA 7700 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS6501IS1L 7700 [N] 6 [bar] from above
 • UBPS6501PS1L 7700 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS6501PS1LA 7700 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS6502DS1L 7700 [N] from the front
 • UBPS6502DS1LA 7700 [N] from the front
 • UBPS6503AS1L 7700 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS6503AS1LA 7700 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS6504BS1L 7700 [N] 6 [bar] from above
 • UBPS6504BS1LA 7700 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS6504FS1L 7700 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS6504FS1LA 7700 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS6505AS1L 7700 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS6505AS1LA 7700 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS6505BS1L 7700 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS6505BS1LA 7700 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS6510AS1L 7700 [N] 6 [bar] from above
 • UBPS6510AS1LA 7700 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS6510BS1L 7700 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS6510BS1LA 7700 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS6512FS1L 7700 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS6512FS1LA 7700 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS6515AS1L 7700 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS6515AS1LA 7700 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS6515BS1L 7700 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS6515BS1LA 7700 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS6514ES1L 7700 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS6514ES1LA 7700 [N] 6 [bar] from the front
 • UBPS-NICHT-MOEGLICH
 • UBPS6501FS1L 7700 [N] 6 [bar] from above
 • UBPS6501FS1LA 7700 [N] 6 [bar] from the front

MBPS3501GS1-02 Clamping And Braking Zimmer Group Germany Zimmer VietNam Bo Kep Thang Thanh Dinh Tuyen
MK2502K Clamping and braking elements pneumatic Series MK Zimmer Viet Power

Hãy liên hệ với Việt Power hoặc hotline 0933 975 389 để nhận được hỗ trợ kỹ thuật và mức giá tốt nhất!

Hãy liên hệ với Việt Power hoặc hotline 0933 975 389 để nhận được hỗ trợ kỹ thuật và mức giá tốt nhất!

Bình luận

Sản phẩm khác