DIN Rails Klemsan lắp thiết bị tủ điện Công Nghiệp Klemsan Việt Nam

107,000₫

Mô tả

DIN Rails lắp thiết bị tủ điện Klemsan - Din rails trong tủ điện Sài Gòn

Thông số sản phẩm

MR 35x7,5 NON-SLOTTED (2 m.) RAIL0.0.0.5.00603107,000
MR 35x7,5 SLOTTED (2 m.) RAIL0.0.0.5.00604

100,000

DIN Rails Klemsan lắp thiết bị tủ điện Công Nghiệp Klemsan Việt Nam

Tạo tài khoản tại. https://saigontek.com.vn/

Với khả năng cung cấp chuyên nghiệp của Sài Gòn Tek sẽ hỗ trợ tốt nhất cho bạn.Bình luận

Sản phẩm khác