Máng Nhựa KKN Klemsan - Wiring Ducts máng nhựa trong tủ điện Sài Gòn

34,700₫

Mô tả

Máng Nhựa KKN Klemsan - Wiring Ducts máng nhựa trong tủ điện Sài Gòn

Thông số sản phẩm

Tên thiết bịThông tin thiết bịGiá tính trên 1m, 1cây 2m
KKC 1518Kích thước rộng x cao: 15x180.0.0.5.5106034,700
KKC 1530Kích thước rộng x cao: 15x300.0.0.5.5107041,700
KKC 1540Kích thước rộng x cao: 15x400.0.0.5.5108048,700
KKC 1560Kích thước rộng x cao: 15x600.0.0.5.5109062,600
KKN 2530  Kích thước Rộng x Cao: 25x300.0.0.5.52010             46,700   
KKN 2540  Kích thước Rộng x Cao: 25x40 0.0.0.5.52011             53,000   
KKN 2560  Kích thước Rộng x Cao: 25x60 0.0.0.5.52012             74,100   
KKN 4040  Kích thước Rộng x Cao: 40x40 0.0.0.5.52013             66,300   
KKN 4060   Kích thước Rộng x Cao: 40x600.0.0.5.52014             85,500   
KKN 4080  Kích thước Rộng x Cao: 40x80 0.0.0.5.52015           116,800   
KKN 6040  Kích thước Rộng x Cao: 60x40 0.0.0.5.52016             99,700   
KKN 6060  Kích thước Rộng x Cao: 60x60 0.0.0.5.52017           116,800   
KKN 6080  Kích thước Rộng x Cao: 60x80 0.0.0.5.52018           139,600   
KKN 8060  Kích thước Rộng x Cao: 80x60 0.0.0.5.52019           152,000   
KKN 8080 Kích thước Rộng x Cao: 80x80 0.0.0.5.52020           178,600   
KKN 1006  Kích thước Rộng x Cao: 100x600.0.0.5.52021           190,900   
KKN 1008 Kích thước Rộng x Cao: 100x800.0.0.5.52022           233,700   
KKN 1206  Kích thước Rộng x Cao: 120x600.0.0.5.52023           248,900   
KKN 1208  Kích thước Rộng x Cao: 120x800.0.0.5.52024           350,500   
KKN 1201 Kích thước Rộng x Cao: 120x100 0.0.0.5.52025           389,500   
KKN 2580 Kích thước Rộng x Cao: 25x80 0.0.0.5.52030             77,900   
KKN 2510  Kích thước Rộng x Cao: 25x1000.0.0.5.52031             93,100   
KKN 4010  Kích thước Rộng x Cao: 40x1000.0.0.5.52032           124,400   
KKN 6010 Kích thước Rộng x Cao: 60x1000.0.0.5.52033           155,800   
KKN 8040  Kích thước Rộng x Cao: 80x400.0.0.5.52034           128,200   
KKN 8010  Kích thước Rộng x Cao: 80x1000.0.0.5.52035           186,200   
KKN 1001 Kích thước Rộng x Cao: 100x100 0.0.0.5.52036           248,900   
KKN 1501 Kích thước Rộng x Cao: 150x100 0.0.0.5.52040           399,200   


Bình luận

Sản phẩm khác