Gối và Thanh Đỡ BusBar Thanh Đồng Nối Đất Omega Sài Gòn Automation

4,800₫

Mô tả

Gối và Thanh Đỡ BusBar Thanh Đồng Nối Đất Omega Sài Gòn Automation

Thương hiệu : Omega
Xuất xứ : Ấn Độ / Việt Nam / China
Kích thước: xem chi tiết bên dưới.
Bảo hành : 12 tháng

GỐI ĐỠ BUS BAR LOẠI SM,
GỐI ĐỠ BUS BAR BẬC THANG LOẠI CT2 & CT4,
THANH ĐỠ BUS BAR LOẠI EL,
BRASS BAR THANH ĐỒNG NỐI ĐẤT,
INSULATED SUPPORT FOR BRASS BAR GỒI ĐỠTHANHĐỒNG NỐI ĐẤT GỒI ĐỠ THANH ĐỒNG NỐI ĐẤT,
GỐI & THANH ĐỠ BUSBAR THANH ĐỒNG NỐI ĐẤT,

Chi tiết bảng giá:

STTTên Sản PhẩmMã hàngHãng / Sản XuấtĐơn Giá VNDĐơn Vị
  BUS BAR INSULATOR - SM SERIES GỐI ĐỠ BUS BAR - LOẠI SM   
1SM-25 Gối đỡ SM-25 H25 x D30 mm - M6 Omega4,800Cái 10 cái /hộp 
2SM-30Gối đỡ SM-30 H30 x D32 mm - M8Omega6000Cái 10 cái /hộp 
3SM-35Gối đỡ SM-35 H35 x D32 mm - M8Omega6800Cái 10 cái /hộp 
4SM-40Gối đỡ SM-40 H40 x D40 mm - M8Omega8500Cái 10 cái /hộp 
5SM-51Gối đỡ SM-51 H51 x D36 mm - M8Omega8600Cái 10 cái /hộp 
6SM-76 Gối đỡ SM-76 H76 x D50 mm - M10Omega19000Cái 10 cái /hộp 
  STEP INSULATOR - CT2 & CT4 SERIES GỐI ĐỠ BUS BAR BẬC THANG - LOẠI CT2 & CT4   
1CT2-25Gối đỡ CT2-25 2 cực x 25 mm - M6Omega35,000Cái - 2 cái/bọc
2CT4-20Gối đỡ CT4-20 4 cực x 20 mm - M8Omega45000Cái - 2 cái/bọc
3CT4-30Gối đỡ CT4-30 4 cực x 30 mm - M8Omega83000Cái - 2 cái/bọc
4CT4-40Gối đỡ CT4-40 4 cực x 40 mm - M8Omega95000Cái - 2 cái/bọc
5CT4-50Gối đỡ CT4-50 4 cực x 50 mm - M10Omega160000Cái - 2 cái/bọc
  BUS BAR SUPPORT - EL SERIES THANH ĐỠ BUS BAR - LOẠI EL   
1EL-130 Thanh đỡ EL-130 1 cực , 2 mặt rãnh. Mặt A : 4 rãnh 11 mm Mặt B : 3 rãnh 6 mmOmega42000 Thanh - 2 thanh/bọc
2EL-180Thanh đỡ EL-180 3 cực , 1 mặt rãnh. 3 rãnh đơn 6 mm Omega35000 Thanh - 2 thanh/bọc
3EL-210Thanh đỡ EL-210 3 cực , 1 mặt rãnh. 3 rãnh đơn 11 mm Omega39000 Thanh - 2 thanh/bọc
4EL-270 Thanh đỡ EL-270 3 cực , 2 mặt rãnh. Mặt A : 3 rãnh kép 11 mm Mặt B : 3 rãnh ba 6 mmOmega79000 Thanh - 2 thanh/bọc
5EL-295 Thanh đỡ EL-295 4 cực , 2 mặt rãnh. Mặt A: 4 rãnh đơn 11 mm Mặt B : 4 rãnh đơn 6 mmOmega99000 Thanh - 2 thanh/bọc
6EL-409 Thanh đỡ EL-409 4 cực , 2 mặt rãnh. Mặt A : 4 rãnh kép 11 mm Mặt B : 4 rãnh kép 6 mmOmega124000 Thanh - 2 thanh/bọc
  BRASS BAR THANH ĐỒNG NỐI ĐẤT   
1E9604 Thanh đồng 9*6mm - Max. 125A - 4P 1 lổ6mm + các lỗcòn lại 5mmOmega12000Thanh - 10 thanh/bọc
2E9606Thanh đồng 9*6mm - Max. 125A - 6P 1 lổ6mm+các lỗcòn lại5mmOmega14000Thanh - 10 thanh/bọc
3E9608Thanh đồng 9*6mm - Max. 125A - 8P 1 lổ6mm + các lỗcòn lại 5mmOmega16000Thanh - 10 thanh/bọc
4E9610Thanh đồng 9*6mm - Max. 125A - 10P 1 lổ6mm + các lỗcòn lại 5mmOmega18000Thanh - 10 thanh/bọc
5E9612Thanh đồng 9*6mm - Max. 125A - 12P 1 lổ6mm + các lỗcòn lại 5mmOmega20000Thanh - 10 thanh/bọc
6E9618Thanh đồng 9*6mm - Max. 125A - 18P 1 lổ6mm + các lỗcòn lại 5mmOmega30000Thanh - 10 thanh/bọc
7E9620Thanh đồng 9*6mm - Max. 125A - 20P 1 lổ6mm + các lỗcòn lại 5mmOmega35000Thanh - 10 thanh/bọc
8E9624Thanh đồng 9*6mm - Max. 125A - 24P 1 lổ6mm + các lỗcòn lại 5mmOmega40000Thanh - 10 thanh/bọc
9E9630Thanh đồng 9*6mm - Max. 125A - 30P 1 lổ6mm + các lỗcòn lại 5mmOmega49000Thanh - 10 thanh/bọc
10E9636Thanh đồng 9*6mm - Max. 125A - 36P 1 lổ6mm + các lỗcòn lại 5mmOmega59000Thanh - 10 thanh/bọc
11E12812Thanh đồng 12*8mm - Max. 160A - 12P 1 lổ7mm + các lỗcòn lại 6mmOmega39000Thanh - 10 thanh/bọc
12E12818Thanh đồng 12*8mm - Max. 160A - 18P 1 lổ7mm + các lỗcòn lại 6mmOmega58000Thanh - 10 thanh/bọc
13E12820Thanh đồng 12*8mm - Max. 160A - 20P 1 lổ7mm + các lỗcòn lại 6mmOmega65000Thanh - 10 thanh/bọc
14E12824Thanh đồng 12 8mm  Max. 160A  24P 1 lổ7mm + các lỗcòn lại 6mmOmega77000Thanh - 10 thanh/bọc
15E12830Thanh đồng 12*8mm - Max. 160A - 30P 1 lổ7mm + các lỗcòn lại 6mmOmega96000Thanh - 10 thanh/bọc
16E12836Thanh đồng 12*8mm - Max. 160A - 36P 1 lổ7mm + các lỗcòn lại 6mmOmega112000Thanh - 10 thanh/bọc
  INSULATED SUPPORT FOR BRASS BAR GỒI ĐỠTHANHĐỒNG NỐI ĐẤT   
1IS9*6 Gối đỡthanh đồng 9*6 mm Omega3300Cái - 20 cái/bọc
2IS12*8 Gối đỡthanh đồng 12*8 mm Omega3300Cái - 20 cái/bọc


Omega Sài Gòn Automation


https://saigonautomation.net/
http://vietpower.org/

Bình luận

Sản phẩm khác