Module Phổ Biến PLC 1756-L6 1756-L7 1756-L8 ControlLogix CPU Controller AB Rockwell Automation Allen Bradley

107,916,000₫

Mô tả

Sau đầy là một số Module InPut OutPut - Module Analog, Module Digital, Bộ Nguồn Powersupply phổ biến và thường có sẵn hàng (thời gian giao hàng từ 1 - 3 tuần) cho PLC 1756-L6 1756-L7 1756-L8 ControlLogix CPU Controller AB Rockwell Automation Allen Bradley

Mã 1756-L ControlLogix CPU Controller AB Rockwell bộ điều khiển Control Logix là một thiết thiết bị thuộc hệ Kiến Trúc Tích Hợp của Hãng Rockwell Automation.
Sử dụng phần mềm RS Logix 5000, Studio 5000 và các mạng truyền thông phổ biến.
Dùng cho các ứng dụng yêu cầu đáp ứng cao, tiêu chuẩn khắt khe, hiệu năng mạnh mẽ.
Chúng ta có thể sử dụng nhiều ngôn ngữ lập trình Ladder Logic, Structured Text, Function Block, SFC. Bên cạnh đó với ứng dụng cao cấp dòng Controller 1756-L6 1756-L7 1756-L8 có khả năng mở rộng hệ thống mạnh mẽ, sử dụng hệ thống Redundancy đãm bảo tính an toàn sản xuất.
PLC 1756-L6 1756-L7 1756-L8 CPU Controller của PLC ControlLogix.
Các mạng truyền thông phổ biến: EtherNet/IP, ControlNet, DeviceNet, Data Highway Plus (DH+), Remote I/O, SynchLink và các thiết bị của các hãng thứ 3.
Chúng ta có thể sử dụng nhiều ngôn ngữ lập trình Ladder Logic, Structured Text, Function Block, SFC.

Bên cạnh đó với ứng dụng cao cấp dòng Controller 1756-L6 1756-L7 1756-L8 có khả năng mở rộng hệ thống mạnh mẽ, sử dụng hệ thống Redundancy đãm bảo tính an toàn sản xuất.
Bộ Controller 1756-L71 dùng cho các ứng dụng hệ thống lớn, có yêu cầu đáp ứng cao. Bộ nhớ lớn.
Đã tích hợp 1 cổng USB trên Controller Controllogix 11756-L6 1756-L7 1756-L8. Có khả năng sử dụng với các cổng truyền thông như:
•EtherNet/IP
• ControlNet
• DeviceNet
•Data Highway Plus
• Remote I/O
•SynchLink
•USB

Sau đầy là một số Module InPut OutPut - Module Analog, Module Digital, Bộ Nguồn Powersupply cho PLC 1756-L6 1756-L7 1756-L8 ControlLogix CPU Controller AB Rockwell Automation Allen Bradley

Module InPut OutPut - Module Analog, Module Digital, Bộ Nguồn Powersupply phổ biến và thường có sẵn hàng (thời gian giao hàng từ 1 - 3 tuần) cho PLC 1756-L6 1756-L7 1756-L8 ControlLogix CPU Controller AB Rockwell Automation Allen Bradley

Bảng giá tham khảo (Cập nhật tháng 8 năm 2019)

STTMÃ HÀNGMÔ TẢHÃNGĐƠN GIÁTG GH
11756-A10ControlLogix 10 Slots ChassisAB Allen Bradley Rockwell Automation              10,874,0002 - 3 tuần
21756-A13ControlLogix 13 Slots ChassisAB Allen Bradley Rockwell Automation              13,036,0002 - 3 tuần
31756-A17ControlLogix 17 Slots ChassisAB Allen Bradley Rockwell Automation              15,382,0002 - 3 tuần
4 1756-BA1 ControlLogix FlexLogix BatteryAB Allen Bradley Rockwell Automation                1,551,0002 - 3 tuần
5 1756-BA2 ControlLogix L6X Ser B ONLY Battery AssyAB Allen Bradley Rockwell Automation                1,620,0002 - 3 tuần
61756-CN2RControlLogix CNet 2 Port Comms ModuleAB Allen Bradley Rockwell Automation              39,168,0002 - 3 tuần
71756-CNBControlLogix Communication ModuleAB Allen Bradley Rockwell Automation              27,336,0002 - 3 tuần
81756-CNBR ControlLogix Communication Module AB Allen Bradley Rockwell Automation              38,352,0002 - 3 tuần
91756-CPR2ControlLogix Redundant Supply CableAB Allen Bradley Rockwell Automation                1,739,0002 - 3 tuần
101756-DNBControlLogix DeviceNet Comms ModuleAB Allen Bradley Rockwell Automation              21,624,0002 - 3 tuần
111756-EN2TCLX HI-CAP ENET/IP MODULE - TPAB Allen Bradley Rockwell Automation              50,388,0002 - 3 tuần
121756-EN3TRControlLogix Ethernet Motion ModuleAB Allen Bradley Rockwell Automation              68,952,0002 - 3 tuần
131756-ENBTControlLogix Enet/IP Comms ModuleAB Allen Bradley Rockwell Automation              39,168,0002 - 3 tuần
141756-ESMNSEControlLogix Energy Storage Module NSEAB Allen Bradley Rockwell Automation                2,652,0002 - 3 tuần
151756-EWEBControlLogix ENET/IP Web Server ModuleAB Allen Bradley Rockwell Automation              57,324,0002 - 3 tuần
161756-IB16ControlLogix 16 Pt 12/24V DC D/I ModuleAB Allen Bradley Rockwell Automation                6,304,0002 - 3 tuần
171756-IB16IControlLogix Input ModuleAB Allen Bradley Rockwell Automation                9,813,0002 - 3 tuần
181756-IB32ControlLogix 32 Pt 12/24V DC D/I ModuleAB Allen Bradley Rockwell Automation                8,344,0002 - 3 tuần
191756-IF16ControlLogix 16 Pt A/I ModuleAB Allen Bradley Rockwell Automation              27,336,0002 - 3 tuần
201756-IF8ControlLogix 8 Point A/I ModuleAB Allen Bradley Rockwell Automation              18,830,0002 - 3 tuần
211756-IM16IControlLogix 16 Point D/I ModuleAB Allen Bradley Rockwell Automation              10,568,0002 - 3 tuần
221756-IRT8IControlLogix 8 Point RTD/Thermocouple InAB Allen Bradley Rockwell Automation              37,128,0002 - 3 tuần
231756-IT6IControlLogix 6 Pt Isolated TC In ModuleAB Allen Bradley Rockwell Automation              48,348,0002 - 3 tuần
241756-L61ControlLogix 2 MB Memory ControllerAB Allen Bradley Rockwell Automation            107,916,0002 - 3 tuần
251756-L62ControlLogix 4 MB Memory ControllerAB Allen Bradley Rockwell Automation            152,796,0002 - 3 tuần
261756-L63ControlLogix 8 MB Memory ControllerAB Allen Bradley Rockwell Automation            220,320,0002 - 3 tuần
271756-L71ControlLogix 2 MB ControllerAB Allen Bradley Rockwell Automation              90,576,0002 - 3 tuần
281756-L72ControlLogix 4 MB ControllerAB Allen Bradley Rockwell Automation            129,132,0002 - 3 tuần
291756-L72SLogix 5572S Automation Controller 4M/2MAB Allen Bradley Rockwell Automation            142,188,0002 - 3 tuần
301756-L73ControlLogix 8 MB ControllerAB Allen Bradley Rockwell Automation            186,864,0002 - 3 tuần
311756-L73SLogix 5573S Automation Controller 8M/4MAB Allen Bradley Rockwell Automation            208,080,0002 - 3 tuần
321756-L74ControlLogix 16 MB ControllerAB Allen Bradley Rockwell Automation            230,520,0002 - 3 tuần
331756-L7SPLogix L7SP SIL 3 PLe Safety PartnerAB Allen Bradley Rockwell Automation              19,034,0002 - 3 tuần
341756-LSPGuardLogix Safety PartnerAB Allen Bradley Rockwell Automation              46,512,0002 - 3 tuần
351756-N2ControlLogix Empty Slot CoverAB Allen Bradley Rockwell Automation                   504,0002 - 3 tuần
361756-OB16DControlLogix 16 Pt 24V DC D/O ModuleAB Allen Bradley Rockwell Automation              14,362,0002 - 3 tuần
371756-OB16EControlLogix 16 Point D/O ModuleAB Allen Bradley Rockwell Automation                9,711,0002 - 3 tuần
381756-OB32ControlLogix 32 Pt 12/24V DC D/O ModuleAB Allen Bradley Rockwell Automation              11,792,0002 - 3 tuần
391756-OB8ControlLogix 8 Pt 12/24V DC D/O ModuleAB Allen Bradley Rockwell Automation                8,058,0002 - 3 tuần
401756-OF4ControlLogix 4 Point A/O I or V ModuleAB Allen Bradley Rockwell Automation              21,012,0002 - 3 tuần
411756-OF8ControlLogix 8 Pt A/O I or V ModuleAB Allen Bradley Rockwell Automation              35,088,0002 - 3 tuần
421756-OW16IControlLogix 16 Pt Digital Relay ModuleAB Allen Bradley Rockwell Automation              11,037,0002 - 3 tuần
431756-PA75ControlLogix AC Power SupplyAB Allen Bradley Rockwell Automation              20,074,0002 - 3 tuần
441756-PA75RControlLogix AC Redundant Power SupplyAB Allen Bradley Rockwell Automation              21,012,0002 - 3 tuần
451756-PB72ControlLogix 24V DC Power SupplyAB Allen Bradley Rockwell Automation              16,076,0002 - 3 tuần
461756-PB75ControlLogix 24V DC Power SupplyAB Allen Bradley Rockwell Automation              19,748,0002 - 3 tuần
471756-RMC1ControlLogix 1 m RM Fiber Optic CableAB Allen Bradley Rockwell Automation                2,754,0002 - 3 tuần
481756-RMC3ControlLogix 3 m RM Fiber Optic CableAB Allen Bradley Rockwell Automation                3,672,0002 - 3 tuần
491756-TBCHControlLogix 36 Pin Screw Terminal BlockAB Allen Bradley Rockwell Automation                1,512,0002 - 3 tuần
501756-TBNHControlLogix 20 Pin Screw Terminal BlockAB Allen Bradley Rockwell Automation                1,216,0002 - 3 tuần
511756-TBS6HControlLogix 36 Pin Spring TRM BlockAB Allen Bradley Rockwell Automation                1,512,0002 - 3 tuần
521756-TBSHControlLogix 20 Pin Spring TRM BlockAB Allen Bradley Rockwell Automation                1,216,0002 - 3 tuần

Bảng Giá Tham Khảo Module cơ bản (Cập nhật tháng 8 - 2019)

STTMÃ HÀNGMÔ TẢHÃNGĐƠN VỊSlĐƠN GIÁ
11756-EN2TR2-PORT CLX HI-CAP ENET/IP MODULE - TPAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs6              49,920,000
21756-PAR2ControlLogix Power Supply BundleAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs10              46,848,000
31756-A10ControlLogix 10 Slots ChassisAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs4              10,234,000
4 1756-TBCH ControlLogix 36 Pin Screw Terminal BlockAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs38                1,423,000
5 1756-IB32 ControlLogix 32 Pt 12/24V DC D/I ModuleAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs5                7,853,000
61756-OB32ControlLogix 32 Pt 12/24V DC D/O ModuleAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs2              11,098,000
71756-IF16ControlLogix 16 Pt A/I ModuleAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs22              25,728,000
81756-OF8 ControlLogix 8 Pt A/O I or V Module AB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs4              33,024,000
91756-N2ControlLogix Empty Slot CoverAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs2                   475,000


Bảng Giá Tham Khảo các PLC Cơ Bản (Cập nhật tháng 6 - 2019)

ItemMã HàngMã hàngThông tin Mô tảĐơn giáHãng
11756-L611756L61ControlLogix 2 MB Memory Controller         107,916,000PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation
21756-L61S1756L61SGuardLogix 2 MB Standard Mem Controller         126,072,000PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation
31756-L621756L62ControlLogix 4 MB Memory Controller         152,796,000PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation
41756-L62S1756L62SGuardLogix 4 MB Standard Mem Controller         172,380,000PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation
51756-L631756L63ControlLogix 8 MB Memory Controller         220,320,000PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation
61756-L63S1756L63SGuardLogix 8 MB Standard Mem Controller         240,720,000PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation
71756-L63XT1756L63XTControlLogix XT 8 MB Memory Controller         314,160,000PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation
81756-L641756L64ControlLogix 16 MB Memory Controller         271,320,000PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation
91756-L651756L65ControlLogix 32 MB Memory Controller         354,960,000PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation
101756-L711756L71ControlLogix 2 MB Controller            90,576,000PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation
111756-L71S1756L71SLogix 5571S Automation Controller 2/1M            96,492,000PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation
121756-L721756L72ControlLogix 4 MB Controller         129,132,000PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation
131756-L72EROMS1756L72EROMSArmorGuardLogix On Machine Safety Cont         297,840,000PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation
141756-L72S1756L72SLogix 5572S Automation Controller 4M/2M         142,188,000PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation
151756-L731756L73ControlLogix 8 MB Controller         186,864,000PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation
161756-L73S1756L73SLogix 5573S Automation Controller 8M/4M         208,080,000PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation
171756-L741756L74ControlLogix 16 MB Controller         230,520,000PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation
181756-L751756L75ControlLogix 32 MB Controller         303,960,000PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation
191756-L7SP1756L7SPLogix L7SP SIL 3 PLe Safety Partner            19,034,000PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation
201756-L7SPXT1756L7SPXTLogix L7SPXT SIL 3 PLe Safety Partner            33,048,000PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation
211756-L82E1756-L82EControlLogix L8  CPU Controller         240,000,000PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation
221756-L82E1756-L82EControlLogix L8  CPU Controller         270,000,000PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation

Cho các ứng dụng với tối đa 128.000 IO Digital, 4.000 IO Analog.
Một số mã PLC Controller cùng dòng 1756-Lxx:
1756-L61, 1756-L62, 1756-L63, 1756-L64, 1756-L65, 1756-L71, 1756-L72, 1756-L73, 1756-L74, 1756-L75, 1756-L81E, 1756-L82E, 1756-L83E, 1756-L84E, 1756-L85E

Cùng rất nhiều các Module I/O cho hệ thống Controllogix. (Xin tham khảo bài viết sau)
Hướng dẫn chọn lựa PLC Controllogix 1756-L6x và 1756-L7x, 1756-L8X.

Hãy liên hệ với ViệtPower để nhận được hỗ trợ kỹ thuật và giá tốt nhất.

Bình luận

Sản phẩm khác