1769- Module Input OutPut Powersupply PLC Compactlogix AB Allen Bradley Rockwell Automation

14,580,000₫

Mô tả

1769- Module PLC Compactlogix AB Allen Bradley Rockwell Automation:

CompactLogix L43 CompactLogix L45 Compact GuardLogix CPU L43S Controllers Systems AB Allen-Bradley - Rockwell Automation

MicroLogix 1400 MicroLogix 1200 MicroLogix 1100 Controllers Systems AB Allen-Bradley - Rockwell Automation

1747-L542 SLC 500 SLC 5/04 CPU Processor 24Vdc với RS Logix 500 Allen Bradley AB Rockwell
SLC 5/04 Controller, 24 Vdc with RS Logix 500 Allen Bradley AB Rockwell

Specification: AB Allen-Bradley - Rockwell Automation

  • 5069 CompactLogix 5480 Controllers
  • 5069 CompactLogix 5380 Controllers
  • 1769 CompactLogix 5370 Controllers
  • 1768 CompactLogix Controllers
  • 1769 CompactLogix L3x Controllers

Một số Mã - Mô tả và giá bán cơ bản:

STTMÃ HÀNGMÔ TẢHÃNGĐƠN GIÁ
11769-IF8CompactLogix 8 Pt Analog Input ModuleAB Allen Bradley Rockwell Automation                    14,580,000
21769-IF16CCompactLogix 16 Pt A/I Current ModuleAB Allen Bradley Rockwell Automation                    21,298,000
31769-IQ16CompactLogix 16 Pt 24VDC D/I ModuleAB Allen Bradley Rockwell Automation                      4,601,000
4 1769-IQ32 CompactLogix 32 Pt 24VDC D/I ModuleAB Allen Bradley Rockwell Automation                      8,079,000
5 1769-OB16 CompactLogix 16 Pt 24VDC D/O ModuleAB Allen Bradley Rockwell Automation                      5,919,000
61769-OB32CompactLogix 32 Pt 24VDC D/O ModuleAB Allen Bradley Rockwell Automation                      9,828,000
71769-OF4CompactLogix 4 Pt A/O C and V ModuleAB Allen Bradley Rockwell Automation                    14,408,000
81769-OF8C CompactLogix 8 Pt A/O Current Module AB Allen Bradley Rockwell Automation                    27,216,000
9 1769-PA2  CompactLogix AC 2A/0.8A Power Supply AB Allen Bradley Rockwell Automation                      5,249,000
10 1769-PA4  CMPLX Selectable AC 4A/2A Power Supply AB Allen Bradley Rockwell Automation                      8,489,000
11 1769-PB2  CompactLogix DC 2A/0.8A Power Supply AB Allen Bradley Rockwell Automation                      5,141,000
12 1769-PB4  CompactLogix DC 4A/2A Power Supply AB Allen Bradley Rockwell Automation                      8,489,000

Tạo tài khoản tại. https://saigonautomation.net/
Với khả năng cung cấp chuyên nghiệp của Sài Gòn Automation sẽ hỗ trợ tốt nhất cho bạn. 

Bình luận

Sản phẩm khác