MicroLogix 1400 MicroLogix 1200 MicroLogix 1100 Controllers Systems AB Allen-Bradley - Rockwell Automation

12,310,000₫

Mô tả

MicroLogix 1400 MicroLogix 1200 MicroLogix 1100 Controllers Systems AB Allen-Bradley - Rockwell Automation

1747-L542 SLC 500 SLC 5/04 CPU Processor 24Vdc với RS Logix 500 Allen Bradley AB Rockwell
SLC 5/04 Controller, 24 Vdc with RS Logix 500 Allen Bradley AB Rockwell

Specification: AB Allen-Bradley - Rockwell Automation

STTMÃ HÀNGMÔ TẢHÃNGĐƠN VỊSlĐƠN GIÁTG GH
11761-CBL-AM00MicroLogix CableAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1899,0002 - 3 tuần
21761-NET-AICMicroLogix and SLC Communication AdaptorAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs15,631,0002 - 3 tuần
31761-NET-ENIMicroLogix and SLC Communication AdaptorAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1       27,161,0002 - 3 tuần
4 1762-IF2OF2 MicroLogix 4 Point Analog Comb ModuleAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1         7,067,0002 - 3 tuần
5 1762-IF4 MicroLogix 4 Point Analog Input ModuleAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1         7,067,0002 - 3 tuần
61762-IQ16MicroLogix 16 Point Digital Input ModuleAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1         4,263,0002 - 3 tuần
71762-IQ32TMicroLogix 32 Point Digital Input ModuleAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1         6,869,0002 - 3 tuần
81762-IQ8 MicroLogix 8 Point Digital Input Module AB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1         3,380,0002 - 3 tuần
91762-IQ8OW6MicroLogix 14 Point Digital Comb ModuleAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1         5,964,0002 - 3 tuần
101762-IR4MicroLogix 4 Point ModuleAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1         9,830,0002 - 3 tuần
111762-IT4MicroLogix 4 Point Input ModuleAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1         9,830,0002 - 3 tuần
121762-L24BWAMicroLogix 1200 24 Point ControllerAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1         9,323,0002 - 3 tuần
131762-L24BWARMicroLogix 1200 24 Point ControllerAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1       11,576,0002 - 3 tuần
141762-L24BXBMicroLogix 1200 24 Point ControllerAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1         8,992,0002 - 3 tuần
151762-L40BWAMicroLogix 1200 40 Point ControllerAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1       15,841,0002 - 3 tuần
161762-L40BWARMicroLogix 1200 40 Point ControllerAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1       17,786,0002 - 3 tuần
171762-OB16MicroLogix 16 Point D/O ModuleAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1         5,237,0002 - 3 tuần
181762-OB32TMicroLogix 32 Point D/O ModuleAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1         8,375,0002 - 3 tuần
191762-OB8MicroLogix 8 Point Digital Output ModuleAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1         3,580,0002 - 3 tuần
201762-OF4MicroLogix 4 Point Analog Output ModuleAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1         6,652,0002 - 3 tuần
211762-OW16MicroLogix 16 Point Relay Output ModuleAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1         5,127,0002 - 3 tuần
221762-OW8MicroLogix 8 Point Relay Output ModuleAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1         3,558,0002 - 3 tuần
231763-L16AWAMicroLogix 1100 16 Point ControllerAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs112,310,0002 - 3 tuần
241763-L16BBBMicroLogix 1100 16 Point ControllerAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs112,311,0002 - 3 tuần
251763-L16BWAMicroLogix 1100 16 Point ControllerAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs112,311,0002 - 3 tuần
261763-L16DWDMicroLogix 1100 16 Point ControllerAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1       12,312,0002 - 3 tuần
271763-MM1MicroLogix 1100 Memory ModuleAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1         3,581,0002 - 3 tuần
281763-NC01MicroLogix CableAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1            971,0002 - 3 tuần
291764-24BWAMicroLogix 1500 24 Point ControllerAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1       13,971,0002 - 3 tuần
301764-LRPMicroLogix 1500 ProcessorAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1         9,241,0002 - 3 tuần
311766-L32AWAAMicroLogix 1400 32 Point ControllerAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1       19,654,0002 - 3 tuần
321766-L32BWAMicroLogix 1400 32 Point ControllerAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1       15,720,0002 - 3 tuần
331766-L32BWAAMicroLogix 1400 32 Point ControllerAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1       19,656,0002 - 3 tuần
341766-L32BXBMicroLogix 1400 32 Point ControllerAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1       15,721,0002 - 3 tuần
351766-L32BXBAMicroLogix 1400 32 Point ControllerAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1       19,834,0002 - 3 tuần
361766-MM1MicroLogix 1400 Memory ModuleAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1         3,760,0002 - 3 tuần

• PLC Allen-Bradley MicroLogix 1500 Controllers
• PLC Allen-Bradley MicroLogix 1400 Controllers
• PLC Allen-Bradley MicroLogix 1200 Controllers
• PLC Allen-Bradley MicroLogix 1100 Controllers

• Nguồn cung cấp: 120/240 V AC
• Có 20 ngõ vào số 120 VAC, và 4 ngõ vào điện áp (0 ~ 10 VDC, 12 bit)
• Có 12 ngõ ra relay, và 2 ngõ ra điện áp (0 ~ 10 VDC, 12 bit)
• Bộ nhớ loại SRAM, dung lượng lên đến 20KB (10 KB User Program/10 KB User Data)
• Có cung cấp 1cổng RS232/RS485 và 1 cổng RS232 để hỗ trợ các giao thức truyền thông nối tiếp như: DF1 Full Duplex, DF1 Half Duplex Master/Slave, DF1 Radio Modem, DH-485, Modbus RTU Master/Slave, ASCII, DNP 3 Slave
• Ngoài ra, còn cung cấp 1 cổng 10/100 EtherNet/IP (RJ-45 port) để hỗ trợ giao thức truyền thông Ethernet như: EtherNet/IP messaging, DNP3 over IP and Modbus TCP/IP
• Tích hợp màn hình LCD cho phép xem trạng thái controller và I/O
• Phần mềm lập trình RSLogix 500 và RSLogix Micro

Tạo tài khoản tại. https://saigonautomation.net/
Với khả năng cung cấp chuyên nghiệp của Sài Gòn Automation sẽ hỗ trợ tốt nhất cho bạn.

Bình luận

Sản phẩm khác