SLC 500 Contronller SLC 500 CPU Processor 24Vdc với RS Logix 500 Allen Bradley AB Rockwell

16,120,000₫

Mô tả

SLC 500 Contronller SLC 500 CPU Processor 24Vdc với RS Logix 500 Allen Bradley AB Rockwell

1747-L542 SLC 500 SLC 5/04 CPU Processor 24Vdc với RS Logix 500 Allen Bradley AB Rockwell
SLC 5/04 Controller, 24 Vdc with RS Logix 500 Allen Bradley AB Rockwell


* Ladder logic và lập trình có cấu trúc văn bản
* Tích hợp cổng: Ethernet (10BASE-T 10/100 Mbps), RS-232-C (ASCII or DF1)
* Số điểm I/O tối đa: 4096
* Ethernet PLC-5® bộ điều khiển và các module giao diện Ethernet (1785-ENET) cung cấp tích hợp các dịch vụ web
* Ethernet hỗ trợ chương trình tải lên và tải về, chỉnh sửa trên đường dây và peer-to-peer

Specification:


Item

Mã hàng

Thông tin

Hãng

Đơn giá Bán

1747-L511

1747L511

SLC 5/01 1K Controller

PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation

          16,120,000

1747-L514

1747L514

SLC 5/01 4K Controller

PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation

          23,712,000

1747-L524

1747L524

SLC 5/02 4k Controller

PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation

          31,008,000

1747-L531

1747L531

SLC 5/03 8K Controller

PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation

          27,816,000

1747-L532

1747L532

SLC 5/03 16K Controller

PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation

          42,180,000

1747-L533

1747L533

SLC 5/03 32K Controller

PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation

          52,668,000

1747-L541

1747L541

SLC 5/04 16K Controller

PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation

          57,912,000

1747-L542

1747L542

SLC 500 SLC 5/04 CPU Processor PLC AB Allen Bradley Rockwell

 PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation

59,000,000

1747-L543

1747L543

SLC 5/04 64K Controller

PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation

          85,272,000

1747-L551

1747L551

SLC 5/05 16K Controller

PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation

          99,408,000

1747-L552

1747L552

SLC 5/05 32K Controller

PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation

        104,196,000

1747-L553

1747L553

SLC 5/05 64K Controller

PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation

        111,948,000

 • 1746-A10, 1746-A13, 1746-A4, 1746-A7, 1746-C16, 1746-C7, 1746-C9, 1746-IA16, 1746-IA8, 1746-IB16, 1746-IB32, 1746-IB8, 1746-IM16, 1746-IM8,

• 1746-A10, 1746-A13, 1746-A4, 1746-A7, 1746-C16, 1746-C7, 1746-C9, 1746-IA16, 1746-IA8, 1746-IB16, 1746-IB32, 1746-IB8, 1746-IM16, 1746-IM8,

• 1746-IN16, 1746-IV16, 1746-IV32, 1746-IV8, 1746-N2, 1746-NI16I, 1746-NI16V, 1746-NI4,

• 1746-NI8, 1746-NIO4I, 1746-NIO4V, 1746-NO4I, 1746-NO4V, 1746-NO8I, 1746-NO8V, 1746-NR4,

• 1746-NR8, 1746-NT4, 1746-NT8, 1746-OA16, 1746-OA8, 1746-OB16, 1746-OB32, 1746-OB8,

• 1746-OV16, 1746-OW16, 1746-OW8, 1746-OX8, 1746-P1, 1746-P2, 1746-P3, 1746-P4,

• 1747-AIC, 1747-ASB, 1747-BA, 1747-BSN, 1747-CP3, 1747-KFC15, 1747-L511, 1747-L514,

• 1747-L524, 1747-L531, 1747-L532, 1747-L541, 1747-L542, 1747-L543, 1747-L551, 1747-L552,

• 1747-L553, 1747-M1, 1747-M13, 1747-M2, 1747-PIC, 1747-SCNR, 1747-SDN, 1747-SN, 1747-UIC,


Additional Information:• Item Code: SLC500


Bình luận

Sản phẩm khác