CompactLogix L43 CompactLogix L45 Compact GuardLogix CPU L43S Controllers Systems AB Allen-Bradley - Rockwell Automation

21,938,000₫

Mô tả

CompactLogix L43 CompactLogix L45 Compact GuardLogix CPU L43S Controllers Systems AB Allen-Bradley - Rockwell Automation

MicroLogix 1400 MicroLogix 1200 MicroLogix 1100 Controllers Systems AB Allen-Bradley - Rockwell Automation

1747-L542 SLC 500 SLC 5/04 CPU Processor 24Vdc với RS Logix 500 Allen Bradley AB Rockwell
SLC 5/04 Controller, 24 Vdc with RS Logix 500 Allen Bradley AB Rockwell

Specification: AB Allen-Bradley - Rockwell Automation

  • 5069 CompactLogix 5480 Controllers
  • 5069 CompactLogix 5380 Controllers
  • 1769 CompactLogix 5370 Controllers
  • 1768 CompactLogix Controllers
  • 1769 CompactLogix L3x Controllers

Một số Mã - Mô tả và giá bán cơ bản:

STTMÃ HÀNGMÔ TẢHÃNGĐƠN VỊSlĐƠN GIÁTG GH
11768-ENBTCompactLogix L4X EtherNet/IP ModuleAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1       21,938,0002 - 3 tuần
21768-L43CompactLogix L43 2MB Memory ControllerAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1       76,297,0002 - 3 tuần
31768-L43SCompact GuardLogix CPU  L43S  2M/0.5MAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1       97,753,0002 - 3 tuần
41768-L45CompactLogix L45 3MB Memory ControllerAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1     144,344,0002 - 3 tuần
51768-PB3CompactLogix L4x DC In Power SupplyAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1         8,914,0002 - 3 tuần
61769-ADNCompactLogix DeviceNet Adaptor ModuleAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1       13,404,0002 - 3 tuần
71769-AENTR1769 Ethernet/IP AdapterAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1       22,562,0002 - 3 tuần
81769-ASCIICompactLogix ASCII Interface ModuleAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1       13,450,0002 - 3 tuần
91769-BACompactLogix 3V Battery AssemblyAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1         1,007,0002 - 3 tuần
101769-CLL1CMPLX 0.3 m Left to Left Bus Exp CableAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1         3,275,0002 - 3 tuần
111769-CRL1CMPLX 0.3 m Right to Left Bus Exp CableAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1         3,275,0002 - 3 tuần
121769-CRL3CMPLX 1 m Right to Left Bus Exp CableAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1         3,496,0002 - 3 tuần
131769-CRR1CMPLX 0.3 m Right to Right Bus Exp CableAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1         3,231,0002 - 3 tuần
141769-CRR3CMPLX 1 m Right to Right Bus Exp CableAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1         3,430,0002 - 3 tuần
151769-ECLCompactLogix Left End CapAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1            844,0002 - 3 tuần
161769-ECRCompactLogix Right End CapAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1            667,0002 - 3 tuần
171769-HSCCompactLogix High-Speed Counter ModuleAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1       17,195,0002 - 3 tuần
181769-IA16CompactLogix 16 Pt 120VAC D/I ModuleAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1         5,422,0002 - 3 tuần
191769-IF16CCompactLogix 16 Pt A/I Current ModuleAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1       21,821,0002 - 3 tuần
201769-IF16VCompactLogix 16 Pt A/I Voltage ModuleAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1       22,132,0002 - 3 tuần
211769-IF4CompactLogix 4 Pt A/I  C and V ModuleAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1         9,340,0002 - 3 tuần
221769-IF4FXOF2FCMPLX 6 Pt High Speed A/I and A/O ModuleAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1       18,925,0002 - 3 tuần
231769-IF4XOF2CompactLogix 6 Pt A/I and A/O ModuleAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1       11,289,0002 - 3 tuần
241769-IF8CompactLogix 8 Pt Analog Input ModuleAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1       14,942,0002 - 3 tuần
251769-IM12CompactLogix 12 Pt 240VAC D/I ModuleAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1         4,959,0002 - 3 tuần
261769-IQ16CompactLogix 16 Pt 24VDC D/I ModuleAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1         4,716,0002 - 3 tuần
271769-IQ16FCompactLogix 16 Pt 24VDC Fast D/I ModuleAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1         5,535,0002 - 3 tuần
281769-IQ32CompactLogix 32 Pt 24VDC D/I ModuleAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1         8,280,0002 - 3 tuần
291769-IQ32TCMPLX 32 Pt 24VDC D/I Terminated ModuleAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1         7,949,0002 - 3 tuần
301769-IQ6XOW4CMPLX 10 Pt  24VDC D/I Relay D/O ModuleAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1         4,694,0002 - 3 tuần
311769-IR6CompactLogix 6 Pt RTD ModuleAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1       20,194,0002 - 3 tuần
321769-IT6CompactLogix 6 Pt Thermocouple ModuleAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1       18,932,0002 - 3 tuần
331769-L16ER-BB1BCompactLogix 384KB DI/O ControllerAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1       27,237,0002 - 3 tuần
341769-L18ER-BB1BCompactLogix 0.5MB  DI/O ControllerAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1       32,996,0002 - 3 tuần
351769-L24ER-QB1BCompactLogix 750KB DI/O ControllerAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1       35,434,0002 - 3 tuần
361769-L24ER-QBFC1BCompactLogix 750KB DI/O AI/O ControllerAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1       49,389,0002 - 3 tuần
371769-L27ERM-QBFC1BCompactLogix 1MB DI/O AI/O ControllerAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1       66,666,0002 - 3 tuần
381769-L30ERCompactLogix 1 MB ENet ControllerAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1       50,279,0002 - 3 tuần
391769-L30ERMCompactLogix 1 MB Motion ControllerAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1       61,134,0002 - 3 tuần
401769-L33ERCompactLogix 2 MB ENet ControllerAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1       59,146,0002 - 3 tuần
411769-L33ERMCompactLogix 2 MB Motion ControllerAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1       72,440,0002 - 3 tuần
421769-L35ECompactLogix 1.5MB ENet ControllerAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1       73,772,0002 - 3 tuần
431769-L36ERMCompactLogix 3 MB Motion ControllerAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1       85,517,0002 - 3 tuần
441769-OA16CompactLogix 16 Pt 240VAC D/O ModuleAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1         8,331,0002 - 3 tuần
451769-OB16CompactLogix 16 Pt 24VDC D/O ModuleAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1         6,071,0002 - 3 tuần
461769-OB16PCompactLogix 16 Pt 24VDC Prot D/O ModuleAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1         7,268,0002 - 3 tuần
471769-OB32CompactLogix 32 Pt 24VDC D/O ModuleAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1       10,082,0002 - 3 tuần
481769-OB32TCMPLX 32 Pt 24VDC Terminated D/O ModuleAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1         9,219,0002 - 3 tuần
491769-OB8CompactLogix 8 Pt 24VDC D/O ModuleAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1         4,898,0002 - 3 tuần
501769-OF2CompactLogix 2 Pt A/O C and V ModuleAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1         9,397,0002 - 3 tuần
511769-OF4CompactLogix 4 Pt A/O C and V ModuleAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1       14,782,0002 - 3 tuần
521769-OF4CICompactLogix 4 Pt A/O Current ModuleAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1       21,321,0002 - 3 tuần
531769-OF4VICompactLogix 4 Pt A/O VoltageModuleAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1       21,654,0002 - 3 tuần
541769-OF8CCompactLogix 8 Pt A/O Current ModuleAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1       27,928,0002 - 3 tuần
551769-OF8VCompactLogix 8 Pt A/O Voltage ModuleAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1       28,151,0002 - 3 tuần
561769-OW16CompactLogix 16 Pt D/O Relay ModuleAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1         7,847,0002 - 3 tuần
571769-OW8CompactLogix 8 Pt D/O Relay ModuleAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1         4,146,0002 - 3 tuần
581769-OW8ICompactLogix 8 Pt D/O Relay Iso ModuleAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1         5,631,0002 - 3 tuần
591769-PA2CompactLogix AC 2A/0.8A Power SupplyAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1         5,388,0002 - 3 tuần
601769-PA4CMPLX Selectable AC 4A/2A Power SupplyAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1         8,713,0002 - 3 tuần
611769-PB2CompactLogix DC 2A/0.8A Power SupplyAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1         5,277,0002 - 3 tuần
621769-PB4CompactLogix DC 4A/2A Power SupplyAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1         8,714,0002 - 3 tuần
631769-SM2Compact IO To DSI Communication moduleAB Allen Bradley Rockwell AutomationPcs1       11,131,0002 - 3 tuần

Tạo tài khoản tại. https://saigonautomation.net/
Với khả năng cung cấp chuyên nghiệp của Sài Gòn Automation sẽ hỗ trợ tốt nhất cho bạn. 

Bình luận

Sản phẩm khác