Rờ Le Bảo Vệ Dòng Rò Mikro Earth Leakage Relay Panel Mounting MK300A / MX300A

1,750,000₫

Mô tả

Rờ Le Bảo Vệ Dòng Rò Mikro Earth Leakage Relay Panel Mounting MK300A / MX300A

EARTH LEAKAGE RELAY PANEL MOUNTING RƠ-LE BẢO VỆ DÒNG RÒ MIKRO

Thiết bị điện Mikro: Rơle bảo vệ dòng rò Mikro loại gắn mặt tủ – Earth leakage Mikro relay, panel mounting type. Relay Miro hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED, Nguồn cung cấp: 198 đến 265 V AC, Dòng rò cài đặt (I Δn) = 30mA – 30A, Thời gian tác động (Δt) = 0 – 3 sec. Liên hệ để được báo giá cạnh tranh nhất cho Relay bảo vệ Mikro.

STT

Mã Hàng

Mô Tả

Hãng / Sản xuất

Đơn Giá

1

MK301A-240A/ NX301A-240A

- Hiển thịnguồn và trạng thái hoạt động bằng LED

- Cài đặt thông số bằng núm xoay

- Nguồn cung cấp : 198 đến 265 V AC

- Dòng rò cài đặt (I Δn) = 30mA - 30A.

- Thời gian tác động (Δt) = 0 - 3 sec

- Báo lổi khi ngõ vào ZCT hở mạch (khuyến cáo sử dụng ZCT của MIKRO)

- Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 755

- Reset bằng tay ; 1 tiếp điểm ngõ ra

- Kích thước (h x w x d) : 96 x 96 x 90 mm

Mikro - Malaysia

1750000

2

MK302A-240A/ NX302A-240A

- Hiển thịnguồn và trạng thái hoạt động bằng LED

- Cài đặt thông số bằng núm xoay

- Nguồn cung cấp : 198 đến 265 V AC

- Dòng rò cài đặt (I Δn) = 30mA - 30A.

- Thời gian tác động (Δt) = 0 - 3 sec

- Báo lổi khi ngõ vào ZCT hở mạch (khuyến cáo sử dụng ZCT của MIKRO)

- Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 755

- Reset bằng tay ; 2 tiếp điểm ngõ ra có một tiếp điểm an toàn “ Safety Contact”

- Kích thước (h x w x d) : 96 x 96 x 90 mm

Mikro - Malaysia

2350000

3

MK300A-230A/

NX300A-230A

-Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn

- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED

- Lập trình giá trị cài đặt

- Nguồn cung cấp : 184 đến 276 V AC

- Dòng rò cài đặt (I Δn) = 30mA - 10A.

- Thời gian tác động (Δt) = 0 - 3 sec

- Báo lổi khi ngõ vào ZCT hở mạch (khuyến cáo sử dụng ZCT của MIKRO)

- Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 755

- Reset bằng tay ; 1 tiếp điểm ngõ ra

- Ghi lại giá trị sự cố dòng rò trước đó (3 giá trị gần nhất)

- Kích thước (h x w x d) : 96 x 96 x 90 mm

Mikro - Malaysia

2250000

4

MK330A-230A

- Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn

- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED

- Lập trình giá trị cài đặt

- Nguồn cung cấp : 184 đến 276 V AC

- Dòng rò cài đặt (I Δn) = 30mA - 10A.

- Thời gian tác động (Δt) = 0 - 3 sec

- Báo lổi khi ngõ vào ZCT hở mạch (khuyến cáo sử dụng ZCT của MIKRO)

- Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 755

- Lập trình 1 tiếp điểm ngõ ra (lập trình) + 1 tiếp điểm an toàn "safe contact"

- Ghi lại giá trị sự cố dòng rò trước đó (3 giá trịgần nhất)

- Chức năng tự đóng lại khi gặp sự cố thoáng qua

- Chức năng Test và Reset từxa

- Cài đặt số lần tư động đóng lại (N) = 0- 30 lần (0= khóa chức năng đóng lặp lại).

- Cài đặt thời gian đóng lặp lại (Δt rec) = 1 - 500 sec.

- Cài đặt thời gian tự động reset (Δt rst) =1 - 200 hours.

- Kích thước (h x w x d) : 96 x 96 x 90 mm

Mikro - Malaysia

4500000

 

Thiết bị tủ điện Đồng Hồ, Rơ Le Bảo Vệ, Rơ Le Điều khiển Mikro – Malaysia

Tạo tài khoản tại. https://saigonautomation.net/

Với khả năng cung cấp chuyên nghiệp của Sài Gòn Automation sẽ hỗ trợ tốt nhất cho bạn.

Bình luận

Sản phẩm khác