SLC 500 Input và Output module Allen Bradley AB Rockwell SLC 500 1746-

26,448,000₫

Mô tả

SLC 500 Input và Output module Allen Bradley AB Rockwell SLC 500 1746-

• SLC 500 Controller PLC ALLEN-BRADLEY SLC-500 PLC
• Module vào/ra PLC: Digital và Analog Input và Output
• SLC-500 Series là PLC Controller đời cũ của AB.

* Ladder logic và lập trình có cấu trúc văn bản
* Tích hợp cổng: Ethernet (10BASE-T 10/100 Mbps), RS-232-C (ASCII or DF1)
* Số điểm I/O tối đa: 4096
* Ethernet PLC-5® bộ điều khiển và các module giao diện Ethernet (1785-ENET) cung cấp tích hợp các dịch vụ web
* Ethernet hỗ trợ chương trình tải lên và tải về, chỉnh sửa trên đường dây và peer-to-peer

Thông tin liên quan: SLC Allen Bradley – Rockwell Automation.

Item

Mã hàng

Thông tin

Hãng

Đơn giá Bán

1746-NO4I

1746-NO4I

SLC 4 Point Analog Output Module

PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation

26,448,000

1746-NO8I

1746-NO8I

SLC 8 Point 20ma Output Module

PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation

44,004,000

1746-IA8

1746IA8

SLC 8 Point AC Input Module

PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation

7,342,000

1746-IB16

1746IB16

SLC 16 Point DC Input Module

PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation

6,430,000

1746-IB32

1746IB32

SLC 32 Point DC Input Module

PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation

12,609,000

1746-IB8

1746IB8

SLC 8 Point DC Input Module

PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation

6,156,000

1746-IM16

1746IM16

SLC 16 Point 240V AC Input Module

PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation

11,036,000

1746-IN16

1746IN16

SLC 16 Point 24V AC Input Module

PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation

10,922,000

1746-IO12DC

1746IO12DC

SLC 12 Point Combination Module

PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation

10,238,000

1746-ITB16

1746ITB16

SLC 16 Point Digital Input Module

PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation

8,892,000

1746-IV16

1746IV16

SLC 16 Point Digital Input Module

PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation

7,388,000

1746-IV32

1746IV32

SLC 32 Point Digital Input Module

PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation

13,794,000

1746-N2

1746N2

SLC Modular Card Slot Filler

PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation

639,000

1746-N3

1746N3

SLC Mating Connector

PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation

1,191,000

1746-NI16I

1746NI16I

SLC 16 Point Analog Input Module

PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation

38,988,000

1746-NI4

1746NI4

SLC 4 Point Analog Input Module

PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation

21,296,000

1746-NI8

1746NI8

SLC 8 Point Analog Input Module

PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation

29,184,000

1746-NIO4I

1746NIO4I

SLC 4 point Analog Current Comb Module

PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation

28,272,000

1746-NIO4V

1746NIO4V

SLC 4 point Analog Voltage Comb Module

PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation

28,272,000

1746-NLB

1746NLB

ASSY,LED MODULE FOR PROG CONTROLLER

PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation

1,325,000

1746-NO8I

1746NO8I

SLC 8 Point 20ma Output Module

PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation

44,004,000

1746-NO8V

1746NO8V

SLC 8 Point Analog Output Module

PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation

49,020,000

1746-NOC

1746NOC

SLC Replacement Terminal Block

PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation

2,246,000

1746-NR8

1746NR8

SLC 8 Point Resistance Input Module

PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation

49,248,000

1746-NT8

1746NT8

SLC 8 Point Digital Input Module

PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation

44,916,000

1746-OA16

1746OA16

SLC 16 Point Output Module

PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation

11,628,000

1746-OA8

1746OA8

SLC 8 Point Output Module

PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation

9,782,000

1746-OB16

1746OB16

SLC 16 Point DC Output Module

PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation

8,345,000

1746-OB16E

1746OB16E

SLC 16 Point Protected Output Module

PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation

10,694,000

1746-OB32

1746OB32

SLC 32 Point Digital Output Module

PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation

15,140,000

1746-OB32E

1746OB32E

SLC 32 Point Digital Output Module

PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation

17,716,000

1746-OB8

1746OB8

SLC 8 Point Digital Output Module

PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation

7,296,000

1746-OBP8

1746OBP8

SLC 8 Point Digital Output Module

PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation

9,713,000

1746-OW16

1746OW16

SLC 16 Point Digital Output Module

PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation

9,485,000

1746-OW32

1746OW32

SLC 32 Point Digital Output Module

PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation

17,397,000

1746-OW8

1746OW8

SLC 8 Point Digital Output Module

PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation

6,863,000

1746-OX8

1746OX8

SLC 8 Point Digital Output Module

PLC AB Allen Bradley Rockwell Automation

7,844,000

Bình luận

Sản phẩm khác